Chuyển đổi số

Bạn đang ở đây

Chuyển đổi số

Thứ sáu, Tháng 7 22, 2016 - 11:14
Đi đầu là Ý thức  Điểm nổi bật nhất của Lean, đó là yêu cầu mọi thành viên của hệ thống luôn ý thức được mục tiêu của việc mình đang làm. Từ đó mới có tiêu chí để phân biệt đâu là cái cần làm, đâu là sự lãng phí cần phải loại bỏ.  Tra trên Google, từ khóa “Lean“ hoặc “Toyota Production System” sẽ...
Thứ sáu, Tháng 7 22, 2016 - 11:14
Xác định yêu cầu chức năng phần mềm là một khâu rất quan trọng đối với cả khách hàng sử dụng phần mềm và doanh nghiệp xây dựng phần mềm. Yêu cầu đúng, phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp ứng dụng phần mềm một cách hiệu quả nhất, mà vẫn không mất đi tính đơn giản, dễ sử dụng của phần mềm cũng như tiết kiệm...