Quy định sử dụng tên miền tại Việt Nam

Bạn đang ở đây

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÊN MIỀN “.VN”

10/02/18 Lượt xem: 316

Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký phải đảm bảo không có các cụm từ xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, anh ninh Quốc gia hoặc vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt… - (điểm 2) theo Điều 6, chương II Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Tên miền .VN

I. Trách nhiệm của chủ thể đăng ký tên miền

 • Chủ thể đăng ký tên miền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng tên miền đúng quy định, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.
 • Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền chịu trách nhiệm về việc quản lý, duy trì quyền sử dụng tên miền của mình và phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào về sử dụng tên miền của mình do quản lý lỏng lẻo gây ra, chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền đã đăng ký (Nếu cung cấp sai thông tin đăng ký tên miền chủ thể phải tự chịu trách nhiệm và sẽ không được hoàn trả lại tiền tên miền đã đăng ký sai đó). Trong mọi trường hợp, tên miền không tiếp tục nộp phí duy trì khi đến hạn đều bị tự động tạm ngừng và thu hồi theo quy định. Riêng tên miền Việt Nam (đuôi .VN) bị thu hồi theo quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (sau 35 ngày kể từ ngày tên miền hết hạn sử dụng).
 • Chủ thể phải hoàn tất thủ tục đăng ký tên miền theo quy định của Nhà đăng ký tên miền.
 • Theo quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, chủ thể phải cung cấp bản khai đăng ký tên miền Việt Nam, tên miền Quốc tế có chữ ký của chủ thể, đóng dấu (đối với tổ chức) về Nhà đăng ký tên miền + bản photo CMND có chứng thực của chủ thể hoặc người đại diện (đối với tổ chức). Sau 05 ngày kể từ ngày đăng ký tên miền sẽ bị tạm ngưng nếu thiếu hồ sơ theo quy định.
 • Chủ thể phải cung cấp đầy đủ thông tin và phối hợp với VINNO, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan tới tên miền (nếu xảy ra tranh chấp).
 • Khi thay đổi tên gọi của các cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như: người quản lý tên miền, địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân… thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phải cập nhật cho VINNO biết để điều chỉnh, cập nhật kịp thời đảm bảo thông tin được chính xác. VINNO sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh nếu khách hàng không tuân thủ quy định này.
 • Chủ thể có trách nhiệm kiểm tra thông tin Whois tên miền ngay khi tên miền được đăng ký hoặc được duy trì thành công.

II. Thay đổi thông tin chủ thể tên miền

Quy định tại Điểm 6, Điều 10, Chương II - Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT

1. Các trường hợp cho phép đổi tên chủ thể:

 • Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thay đổi tên sang tên mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
 • Cá nhân thay đổi họ, tên theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Các trường hợp không được đổi tên chủ thể

 • Tên miền đang trong quá trình xử lý tranh chấp.
 • Tên miền hết hạn sử dụng.
 • Tên miền đang xử lý vi phạm.
 • Tên miền đang trong trạng thái Pending Transfer.
 • Tên miền đang trong trạng thái Pending Delete.

3. Các trường hợp khác

 • Theo quy định chuyển nhượng tên miền 

III. Nộp phí đăng ký mới và duy trì tên miền

 • Tên miền đăng ký mới phải được nộp đầy đủ lệ phí đăng ký (thu 01 lần duy nhất) và phí duy trì tên miền (thu theo năm, tối thiểu là 01 năm, khuyến khích nộp cho nhiều năm) ngay khi nộp hồ sơ. Khi chưa hoàn tất nộp phí, lệ phí, tên miền sẽ không được đăng ký.
 • Tên miền sắp hết hạn sẽ được VINNO tự động nhắc gia hạn trước 30 ngày. Chủ thể đăng ký tên miền phải chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của các tên miền đã đăng ký, phải chủ động phối hợp hoàn thành thủ tục ký hợp đồng gia hạn tên miền và nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn. Phí duy trì tên miền có thể nộp một lần cho nhiều năm hoặc nộp cho từng năm.
 • Khi nộp phí duy trì, chủ thể đăng ký tên miền phải cung cấp đầy đủ các thông tin về: Tên của chủ thể đăng ký tên miền, nộp phí cho những tên miền nào, số năm duy trì cho mỗi tên miền và tuân thủ các quy định hướng dẫn thanh toán của VINNO.
 • VINNO sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do chủ thể tên miền không tuân thủ các quy định trên.

IV. Khuyến cáo về sử dụng tên miền Quốc tế

Tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam sử dụng tên miền Quốc Tế để thiết lập trang thông tin điện tử chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền cho Bộ Thông tin & Truyền thông tại Website: www.thongbaotenmien.vn, khi có thay đổi thông tin thì phải thông báo về sự thay đổi đó. Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

V. Tranh chấp tên miền

Hiện tại, việc giải quyết tranh chấp tên miền ".vn" tại Việt Nam được thực hiện theo các quy định sau:

 • Theo Điều 76. Hình thức giải quyết tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” của Luật Công nghệ thông tin.
 • Theo Điều 16. Xử lý tranh chấp tên miền của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
 • Theo Điều 16. Quản lý tên miền ".vn" trong quá trình giải quyết tranh chấp của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Các tài liệu liên quan

 • Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
 • Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
 • Theo quyết định 179/QĐ-VNNIC ban hành ngày 04/07/2013 Quy định việc tiếp nhận, xử lý yêu cầu đăng ký mới tên miền dưới “.gov.vn xem.
 • Theo nghị định 72/2013/NĐ-CP ban hành ngày 15/07/2013 quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng xem.
 • Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 Quy định về phí, lệ phí tên miền quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam xem.
 • Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa hoc và Công nghệ đã phối hợp ký ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Bình luận