logo

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

TÊN MIỀN VIỆT NAM

Phí đăng ký

Phí duy trì

Tổng số tiền năm đầu (đã bao gồm 10% GTGT)

Tổng số tiền duy trì hằng năm (đã bao gồm 10% GTGT)

.vn

300.000 đ

450.000 đ

770.000 đ

460.000 đ

.com.vn | .net.vn | .biz.vn

300.000 đ

350.000 đ

670.000 đ

360.000 đ

.name.vn

30.000 đ

50.000 đ

82.000 đ

52.000 đ

.org.vn | .info.vn | .gov.vn

220.000 đ

250.000 đ

490.000 đ

260.000 đ

.edu.vn | .health.vn | .ac.vn | .pro.vn

220.000 đ

250.000 đ

490.000 đ

260.000 đ

Tên miền theo tên tỉnh, thành phố

220.000 đ

250.000 đ

490.000 đ

260.000 đ

TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Phí đăng ký

Phí duy trì

Tổng tiền (chưa bao gồm thuế GTGT)

Tổng tiền (đã bao gồm 10% thuế GTGT)

.com

0 đ

335.000 đ

368.500 đ

368.500 đ

.net

0 đ

330.000 đ

363.000 đ

363.000 đ

.biz

0 đ

430.000 đ

473.000 đ

473.000 đ

Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi ký

TẢI BẢNG GIÁ

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Để đăng ký được tên miền khách hàng cần cung cấp các thông tin sau:

1. Điền thông tin vào Bản khai tên miền

Bản khai Dành cho cá nhân

Bản khai Dành cho tổ chức / doanh nghiệp

2. Hình ảnh/Scan 2 mặt chứng minh thư nhân dân người đại diện.

Trước khi bạn đưa tên miền quốc tế đã đăng ký vào sử dụng bạn phải thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ thongbaotenmien.vn

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin mình đã đăng ký. Trong trường hợp có sự thay đổi thông tin phải có trách nhiệm thông báo lại với nhà đăng ký để cập nhật kịp thời.