Phần mềm Quản lý Dịch vụ Công chứng | 4696

Bạn đang ở đây

Phần mềm Quản lý Dịch vụ Công chứng

16/11/23 Lượt xem: 30

Chuyển đổi số đã làm thay đổi logic hoạt động của mọi lĩnh vực và công chứng viên cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc cách mạng nhanh chóng này. Quá trình chuyển đổi từ giấy sang kỹ thuật số và quản lý thông tin và dữ liệu có cấu trúc thông qua phần mềm quản lý dịch vụ công chứng là những yếu tố chính để đạt được kết quả đáng kể về năng suất và hiệu quả.

Việc nhận dạng khách hàng và xác minh tài liệu nhận dạng tương ứng thường được thực hiện tại các địa điểm thực tế của công chứng viên. Giấy tờ tùy thân thường được gửi qua e-mail và điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, giảm thiểu rủi ro và số hóa là ưu tiên hàng đầu của các công chứng viên.

Lợi ích của Phần mềm Quản lý Dịch vụ Công chứng:

  • Quản lý thông tin khách hàng và Lịch sử Công chứng
  • Quản lý thống nhất biểu phí dịch vụ Công chứng với các Công chứng viên
  • Phối hợp giữa bộ phận tiếp nhận, công chứng viên, kế toán, cấp dấu công chứng
  • Tăng hiệu suất làm việc, giảm thiểu sai sót giấy tờ
  • Đảm bảo tra cứu, kiểm soát rủi ro
  • Cung cấp nhanh dữ liệu phục vụ cơ quan quản lý (Sở tư pháp)
  • Tính thù lao của Công chứng viên theo khối lượng công việc

Lợi thế của VINNO:

  • Kinh nghiệm triển khai trong lĩnh vực Công chứng và nhiều lĩnh vực liên quan
  • Hệ thống giải pháp trên nền web-based giúp triển khai nhanh, mở rộng tính năng linh hoạt
  • Bộ phận hỗ trợ chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm, tiếp nhận 24/7 qua website www.hotro24.com 

Thông tin khác

Bình luận