Phần mềm quản lý đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống | 669

Bạn đang ở đây

Phần mềm quản lý đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống

09/01/17 Lượt xem: 574

Giới thiệu


Hình thức quản trị và điều hành các tổ chức chứng nhận phù hợp luôn đòi hỏi mức độ chi tiết và chính xác của công việc rất cao cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận phòng ban. Với kinh nghiệm hơn 7 năm trong lĩnh vực phát triển giải pháp quản trị - phần mềm quản lý cho doanh nghiệp. Vinno đã phát triển và ứng dụng thành công giải pháp phần mềm quản lý đánh giá - chứng nhận ISO.

Lợi ích của giải pháp


 • Nâng cao chất lượng dịch vụ bằng cách hạn chế sai xót trong quy trình làm việc với từng bộ phận phòng ban.
 • Tăng năng suất lao động bằng cách giảm thiểu các công việc trùng lặp và tái sử dụng kết quả trước đó đã thực hiện.
 • Cải thiện kết quả kinh doanh bằng cách cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho nhà bộ phận lãnh đạo.
 • Tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp minh bạch và công bằng đối với mọi thành viên trong doanh nghiệp.

Vì sao chọn giải pháp Vtranet ?


 • Tính năng chuyên nghiệp với sự tham khảo từ các phần mềm nổi tiếng của nước ngoài cộng với kinh nghiệm triển khai trực tiếp cho các doanh nghiệp Việt Nam.
 • Chi phí hợp lý, vừa túi tiền với nhiều phương án triển khai.
 • Được phát triển bởi công ty phần mềm Vinno thành lập năm 2004 với kinh nghiệm triển khai phần mềm cho hơn 1000 khách hàng.
 • Hoạt động trên cả hai môi trường mạng LAN INTERNET.
 • Quản trị linh hoạt - có thể mở rộng quy mô và thích nghi với sự thay đổi của doanh nghiệp theo từng giai đoạn và thời điểm.
 • Dịch vụ hỗ trợ và bảo hành chuyên nghiệp 24/7.

Các chức năng chính


Chức năng hợp đồng

 • Dễ dàng thao tác những quy trình khác nhau với mỗi loại hợp đồng khác nhau: chứng nhận, giám sát, thử nghiệm, KTNK ...
 • Lưu trữ đầy đủ thông tin dữ liệu hợp đồng như: thời gian, giá trị, tình trạng, loại, người thực hiện ...
 • Cảnh báo danh sách hợp đồng đến hạn, quá hạn tới từng màn hình của nhân viên phụ trách
 • Tra cứu/ thống kê hợp đồng theo: nhân  viên phụ trách, thời gian, loại hợp đồng…

 • Phân quyền và Kết xuất hợp đồng ra excel.

Chức năng quản trị quy trình đánh giá

 • Ghi nhận toàn bộ thông tin chương trình đánh giá: tiêu chuẩn/ địa điểm đánh giá, nace code, tần suất đánh giá….

 • Theo dõi lịch sử kế hoạch đánh giá theo quy trình
 • Tự động nhóm những chương trình đánh giá của cùng khách hàng/ hợp đồng

 • Cho phép tạo nhiều kế hoạch đánh giá của cùng chương trình đánh giá

Chức năng quản trị khách hàng chờ đánh giá

 • Theo dõi danh sách khách hàng chờ đánh giá: Thời gian, tình trạng, người phụ trách
 • Lưu trữ chi tiết thông tin thành phần đoàn đánh giá

 • Tự động sinh ra kế hoạch đánh giá dựa trên: tần suất đánh giá và thời gian hiệu lực chứng chỉ

 • Theo dõi đầy đủ báo cáo của chuyên gia đi đánh giá

Chức năng quản trị hồ sơ thẩm xét

 • Theo dõi hồ sơ chờ thầm xét: tình trạng/ kết quả…
 • Lưu trữ việc thẩm xét hồ sơ, lên dự thảo và cấp chứng chỉ
 • Cho phép in dự thảo chứng chỉ và giấy chứng nhận

Quản trị yêu cầu thử nghiệm

 • Kiểm soát danh mục chỉ tiêu theo sản phẩm/ thầu phụ
 • Cảnh báo yêu cầu thử nghiệm sắp đến hạn, quá hạn
 • Tự động tạo công việc thử nghiệm theo từng chỉ tiêu
 • Phân công/ báo cáo kết quả thử nghiệm
 • In biểu mẫu: phiếu yêu cầu và trả kết quả thử nghiệm

Chức năng quản trị đăng ký nhập khẩu

 • Cung cấp tài khoản cho từng khách hàng: Cho phép khách hàng tự tạo hồ sơ đăng ký
 • Tự tính phí theo các thông số quy định
 • Khóa hồ sơ không cho khách hàng sửa khi đã hoàn thành
 • Gửi email thông báo về yêu cầu lấy mẫu
 • Cảnh báo | Thống kê | Xuất ra Excel | Sao chép (có hạn chế trường thông tin)
 • In ấn biểu mẫu/ xuất danh sách kết quả đăng ký ra Internet

Chức năng khách hàng

 • Cập nhật chi tiết từng khách hàng cá nhân và tổ chức: mã khách hàng, tên khách hàng, khu vực, ngành nghề, tình trạng ...
 • Tìm kiếm và thống kê khách hàng theo: khu vực, tình trạng, nhân viên phụ trách…
 • Đặt lịch và theo dõi giao dịch với khách hàng theo ngày, tuần, tháng
 • Cảnh báo danh sách giao dịch cần thực hiện trong ngày, giao dịch quá hạn đến màn hình làm việc của nhân viên phụ trách.
 • Theo dõi chi tiết báo giá với khách hàng

Chức năng thanh toán

 • Thanh toán được tự động tạo dựa trên kết quả kế hoạch đã chứng nhận
 • Theo dõi chi tiết kế hoạch thanh toán, dự kiến các khoản thu/chi trong tháng: Tổng thu dự kiến, thu thực tế, chênh lệch.
 • Cảnh báo những khoản thanh toán quá hạn, cần thực hiện
 • Báo cáo thống kê thanh toán theo thời gian, tình trạng, người phụ trách...
 • Cho phép in ấn quyết định thanh toán

Chức năng quản lý vật tư

 • Cập nhật danh mục vật tư đặc thù: sản phẩm/ hóa chất, số lượng, thời hạn …
 • Theo dõi chi tiết nhập/ xuất / tồn của vật tư
 • Cảnh báo danh sách vật tư sắp hết hạn, quá hạn

Video giới thiệu phần mềm


 

 

Thông tin khác

Bình luận