Phần mềm - Chuyển đổi số | 4685

Bạn đang ở đây

Phần mềm - Chuyển đổi số

07/11/23 Lượt xem: 60

Chuyển đổi kỹ thuật số là quá trình thay đổi cách doanh nghiệp tận dụng công nghệ, con người và quy trình để cải thiện hiệu quả kinh doanh và nắm bắt các mô hình kinh doanh mới. Sự chuyển đổi này mang tính chất văn hóa và ảnh hưởng đến tất cả các yếu tố của doanh nghiệp bao gồm bán hàng, tiếp thị, vận hành và dịch vụ khách hàng và thường đi kèm với việc chuyển sang công nghệ đám mây hiện đại.

Khi các tổ chức tìm cách tích hợp công nghệ kỹ thuật số vào mọi khía cạnh của doanh nghiệp hoặc đơn vị/cơ quan, chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số bao gồm số hóa, hiện đại hóa và quản lý thay đổi là chìa khóa.

Mọi tổ chức đều muốn chuyển đổi kỹ thuật số nhưng việc xác định con đường đúng đắn để chuyển đổi kỹ thuật số có thể khó khăn. Vậy chuyển đổi số là gì? 

Với kinh nghiệm 15 năm tư vấn triển khai cho nhiều tổ chức, chúng tôi tự tin cung cấp các giải pháp "Chuyển đổi số" và giúp khách hàng khám phá những lợi ích và thách thức của chuyển đổi kỹ thuật số, các động lực chính và cách các tổ chức có thể đảm bảo hành trình chuyển đổi kỹ thuật số thành công.

Các giải pháp chuyển đổi số bao gồm:

  • Thiết kế website yêu cầu chất lượng cao
  • Phần mềm nghiệp vụ, hệ thống báo cáo tổng hợp và dịch vụ hành chính công cơ quan, tổ chức nhà nước
  • Phần mềm quản lý nghiệp vụ doanh nghiệp (CRM, HRM, Quản lý sản xuất, đào tạo,... )
  • Giải pháp tích hợp dữ liệu từ nhiều ứng dụng, giám sát và điều khiển phần cứng
  • Giải pháp nghiệp vụ, báo cáo đặc thù
    Lợi ích của Chuyển đổi số

Thông tin khác

Bình luận