Phần mềm quản lý Hợp đồng xuất khẩu | 1680

Bạn đang ở đây

Phần mềm quản lý Hợp đồng xuất khẩu

19/12/18 Lượt xem: 172

 

Phần mềm quản lý Hợp đồng xuất khẩu Vtranet là phần mềm được ứng dụng khá phổ biến cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Phần mềm hỗ trợ công tác quản lý cũng như kiểm soát và nắm bắt tình hình công việc sản xuất- xuất khẩu, giúp đem lại những phương hướng kinh doanh, quản lý và thúc đẩy kinh doanh phát triển tốt nhất. Phần mềm còn có khả năng đơn giản hóa các mục tiêu cũng như tùy chỉnh công việc hợp lý, giúp tiết kiệm thời gian cũng như chi chí sử dụng hợp lý.

Phạm vi chức năng:

  • Nhận cơ hội kinh doanh tự động từ Alibaba qua Email

  • Phân công tự động cho Nhân viên, cảnh báo trùng cơ hội

  • Công việc triển khai Cơ hội và/hoặc Hợp đồng xuất khẩu

  • Theo dõi thanh toán, tính KPI cho Nhân viên Kinh doanh

  • Phê duyệt cập nhật giá mua từ NCC và tính giá bán tự động

  • Báo cáo doanh số bán hàng (công ty, theo nhân viên, thời gian)

Phù hợp với Doanh nghiệp:

  • Hoạt động thương mại Xuất khẩu

Khách hàng tiêu biểu: Công ty XNK Sáng tạo Đông Dương - ViettimeCraft

Màn hình chức năng:

 

Thông tin khác

Bình luận