Phầm mềm Quản lý Thẩm định giá | 2929

Bạn đang ở đây

Phầm mềm Quản lý Thẩm định giá

29/09/21 Lượt xem: 345

Dịch vụ thẩm định giá có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế thị trường, góp phần tích cực trong việc tiết kiệm chi tiêu ngân sách nhà nước; đầu tư, mua sắm tài sản; chống lãng phí, thất thoát, tiêu cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ tài sản, các nhà đầu tư và các bên tham gia giao dịch.
Tại Việt Nam, lĩnh vực thẩm định giá “du nhập” khi nền kinh tế chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hoạt động thẩm định giá ra đời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng trên nhiều lĩnh vực như: Xác định giá trị tài sản mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; xác định giá trị tài sản để góp vốn, thế chấp, bảo đảm vay vốn ngân hàng, mua bán, chuyển nhượng, đặc biệt là trong cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trong thời gian gần đây…

Trong bối cảnh mới độ mở của nền kinh tế ngày càng lớn và chịu tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự xuất hiện của nhiều mô hình kinh doanh mới. Lĩnh vực thẩm định giá sẽ có nhiều cơ hội tăng tốc phát triển, từ đó các DN thẩm định giá có thể tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức nâng cao sức cạnh tranh́.

Quy trình Thẩm định giá tại các công ty Thẩm định giá

Lợi ích của phần mềm


  • Chuẩn hóa thông tin cần thẩm định theo loại Tài sản => giảm sai sót, tăng hiệu suất của nhân viên (gia tăng chất lượng dịch vụ, giảm giá thành)
  • Xây dựng Cơ sở dữ liệu giá của Doanh nghiệp => xử lý nghiệp vụ nhanh, chính xác
  • Quy trình thao tác được cài đặt sẵn => tiếp cận công việc nhanh, bảo mật thông tin
  • Xây dựng các báo cáo quản trị, quản lý cho lãnh đạo và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước nhanh chóng, kịp thời (theo thời gian thực)

  Vì sao chọn giải pháp Vtranet ?


  • Một phần mềm nhiều tính năng với chi phí hợp lý, vừa túi tiền.
  • Được phát triển bởi công ty phần mềm Vinno thành lập năm 2004 với kinh nghiệm triển khai phần mềm cho hơn 1000 khách hàng.
  • Hoạt động hoàn toàn trên công nghệ web. Cho phép truy cập từ xa mọi lúc, mọi nơi.
  • Bảo mật, an toàn, đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất của Tổ chức tài chính, Ngân hàng, Cơ quan nhà nước
  • Phần mềm linh hoạt - có thể mở rộng quy mô và thích nghi với sự thay đổi của doanh nghiệp.
  • Dịch vụ hỗ trợ và bảo hành chuyên nghiệp 24/7.

  Chức năng chính


  • Khách hàng:
   • Thông tin liên hệ, giao dịch, chăm sóc khách hàng
   • Biểu phí
  • Hợp đồng Thẩm định giá:
   • Tra cứu thông tin về Hợp dồng
   • Chứng thư và tình trạng thẩm định, thanh toán
   • Tài sản cần thẩm định: thông tin tiêu chí đánh giá, tài sản so sánh và các tiêu chí đánh giá theo các phương pháp thẩm định
   • Bản in Báo cáo kết quả thẩm định, Chứng thư
   • Thanh toán
  • Mẫu tiêu chí đánh giá theo phương pháp và loại tài sản
  • Cơ sở dữ liệu tài sản thẩm định và so sánh
  • Báo cáo quản lý
  No votes yet

  Thông tin khác

  Bình luận