Đào tạo chuyên viên Marketing Online | 1307

Bạn đang ở đây

Đào tạo chuyên viên Marketing Online

18/09/17 Lượt xem: 570

Bạn sẽ học được gì ?


  • Kiến thức nền tảng và chính quy từ Google
  • Quy trình triển khai và kinh nghiệm thực tế của VINNO
  • Nắm chắc 3 trụ cột của chiến dịch marketing online: (1) Kỹ thuật quảng cáo (2) Tạo nội dung thu hút (3) Phân tích dữ liệu và tối ưu
  • Hiểu thấu đáo về marketing truyền thống và marketing online

Bạn sẽ làm được gì ?


  • Tự tay thiết lập và tối ưu chiến dịch quảng cáo ở cấp độ chuyên nghiệp
  • Thi và đạt chứng chỉ quốc tế do Google cấp

Phương pháp đào tạo


  • Training: Học trực tiếp trên giáo trình gốc của Google
  • Coaching: Tự tay áp dụng kiến thức vào dự án thực tế tại doanh nghiệp mình
  • Thi chứng chỉ Google: tùy chọn dành cho các học viên đủ điều kiện

Đăng ký học


 

Thông tin khác

Bình luận