Phần mềm Quản lý phòng thí nghiệm | 668

Bạn đang ở đây

Quản lý phòng thí nghiệm / thí nghiệm y tế / môi trường

09/01/17 Lượt xem: 773

Giới thiệu


Hoạt động thử nghiệm và hiệu chuẩn đóng vai trò rất quan trọng trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu và phát triển của một nền kinh tế nói riêng và của cả xã hội nói chung. Công việc quản lý và điều hành các phòng thí nghiệm chất lượng sản phẩm luôn đòi hỏi mức độ chi tiết và chính xác của công việc rất cao cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận. Dựa theo đặc điểm nhu cầu hoạt động của các phòng thử nghiệm, Vinno cung cấp giải pháp điều hành dành cho các phòng thử nghiệm tại Việt Nam.

Lợi ích của giải pháp


 • Nâng cao chất lượng dịch vụ bằng cách hạn chế sai xót trong quy trình làm việc với từng bộ phận phòng ban.
 • Tăng năng suất lao động bằng cách giảm thiểu các công việc trùng lặp và tái sử dụng kết quả trước đó đã thực hiện.
 • Cải thiện kết quả kinh doanh bằng cách cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho nhà bộ phận lãnh đạo.
 • Tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp minh bạch và công bằng đối với mọi thành viên trong doanh nghiệp.

Vì sao chọn giải pháp Vtranet ?


 • Tính năng chuyên nghiệp với sự tham khảo từ các phần mềm nổi tiếng của nước ngoài cộng với kinh nghiệm triển khai trực tiếp cho các doanh nghiệp Việt Nam.
 • Chi phí hợp lý, vừa túi tiền với nhiều phương án triển khai.
 • Được phát triển bởi công ty phần mềm Vinno thành lập năm 2004 với kinh nghiệm triển khai phần mềm cho hơn 1000 khách hàng.
 • Hoạt động trên cả hai môi trường mạng LAN và INTERNET.
 • Quản trị linh hoạt - có thể mở rộng quy mô và thích nghi với sự thay đổi của doanh nghiệp theo từng giai đoạn và thời điểm.
 • Dịch vụ hỗ trợ và bảo hành chuyên nghiệp 24/7.

Chức năng chính


Theo dõi hợp đồng

 • Cập nhật hợp đồng thử nghiệm: mã hợp đồng, tên, loại, tình trạng, người phụ trách ...
 • Phân loại, thống kê, tra cứu hợp đồng theo nhiều tiêu chí
 • Theo dõi, cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn
 • Thêm yêu cầu thử nghiệm cho hợp đồng
 • Kết xuất danh sách hợp đồng ra excel

Điều hành thử nghiệm

 • Cập nhật thông tin Thử nghiệm, lựa chọn các chỉ tiêu và phương pháp thử nghiệm từ danh sách
 • Theo dõi danh sách chỉ tiêu, phương pháp thử nghiệm và giá tiền
 • Phân công việc thử nghiệm (bao gồm cả việc thầu phụ ra PTN ngoài) và báo cáo kết quả thử nghiệm
 • Cảnh báo tới người nhận việc
 • Cảnh báo khi đã có đầy đủ kết quả thử nghiệm
 • Chức năng in kết quả
 • Tìm kiếm Thử nghiệm theo nhiều tiêu chí
 • Tính phí thử nghiệm theo danh sách các chỉ tiêu cần thử nghiệm, chức năng in báo giá
 • Thống kê về thử nghiệm đã thực hiện theo các tiêu chí (khoảng thời gian, chỉ tiêu, ....)

Video giới thiệu phần mềm


 

 

No votes yet

Thông tin khác

Bình luận