Phần mềm quản lý Trung tâm Đào tạo | 1681

Bạn đang ở đây

Phần mềm quản lý Trung tâm Đào tạo

19/12/18 Lượt xem: 1221

Phần mềm quản lý Trung tâm đào tạo là giải pháp quản lý toàn diện một hoặc nhiều chi nhánh của các trung tâm đào tạo. Phần mềm hỗ trợ quản lý số lượng giáo viên, học viên, sắp xếp thời khóa biểu, khóa học, lớp học, lịch giảng dạy…Việc sử dụng phần mềm sẽ giúp trung tâm nâng cao chất lượng phục vụ học viên, tối ưu được nguồn lực về giảng viên, nhân viên, cơ sở vật chất và tổ chức quản lý thuận tiện hơn.

Phạm vi chức năng:

 • Phụ huynh, Học viên

 • Giáo viên, Phòng học

 • Lớp, Lịch học, Điểm danh, Học bù, Lịch nghỉ

 • Học phí, Học phẩm, Kho

 • Tác vụ Đặt chỗ/Đăng ký học, Chuyển lớp, Nghỉ học, Bảo lưu/Tạm dừng

 • Báo cáo Học viên tăng / giảm

 • Thu/Chi tiền, Tồn Quỹ

Phù hợp với Doanh nghiệp:

 • Trung tâm Tiếng Anh

 • Đào tạo Nghệ thuật - Thể thao (Đàn, Múa, Vẽ, Võ, ..)

 • Các loại hình đào tạo ngắn hạn

Khách hàng tiêu biểu:

 • Magic Music - Nhạc viện Hà Nội

 • Công ty Minh Quang

Màn hình chức năng:

Thông tin khác

Bình luận