Tin triển khai | Page 8 | Phần mềm quản lý doanh nghiệp thông minh

Tin triển khai

28/09/2017
 Ngày 1/8/2017, Văn phòng công chứng Thăng Long chính thức đưa phần mềm Vtranet vào quản lý hoạt...
28/09/2017
Ngày 1/9/2017, Công ty Cổ phần Dược Khoa chính thức sử dụng phần mềm Vtranet vào quản lý công việc...
28/09/2017
Ngày 5/9/2017, Vinno tiến hành  nâng cấp lại giao diện  website cho Công ty Cổ phần Vận tải thủy...
28/09/2017
Ngày 15/09/2017, Vinno bàn giao và đưa vào hoạt động chính thức phần mềm Chăm sóc khách hàng và...
28/09/2017
Công ty phần Vinno tích hợp thành công phần mềm Vtranet với giải pháp CareSoft cho shop Chích Bông...
21/09/2017
Với mong muốn tận dụng công nghệ để hỗ trợ triển khai các hoạt động marketing trực tuyến, công ty...
21/09/2017
Công ty du lịch Pacifice Voyages là thành viên của Hội Doanh nhân người Việt Nam tại Pháp (...
21/09/2017
Là một đơn vị cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp, Vinno tự hào đã góp sức mình giúp các...