Danh sách thuật ngữ

Bạn đang ở đây

Danh sách thuật ngữ

Thuật ngữ

STT Thuật ngữ Trích dẫn
221 Windows hosting Là hosting được xây dựng trên hệ điều hành Windows - Phù hợp với những website được thiết kế và sử dụng các công cụ của Microsoft: asp, .NET
222 WWW Là chữ viết tắt của "World Wide Web"
223 XSS Là chữ viết tắt của "Cross site scripting". Đây là thuật ngữ nói đến việc website sử dụng cách nào đó để ăn cắp thông tin của người dùng (ví dụ như cookie chẳng hạn). Hacker sẽ dụ nạn nhân đến trang web của mình bằng cách đưa một siêu liên kết (hyperlink) hấp dẫn. Dĩ nhiên những hacker giỏi thường mã hóa cả hyperlink của mình để giảm thiểu sự nghi ngờ. Sau khi dữ liệu của nạn nhân bị...
224 Xúc tiến thương mại Là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại.