Giải pháp chuyên ngành

Bạn đang ở đây

Giải pháp chuyên ngành

Thứ hai, Tháng 1 9, 2017 - 11:56
Dựa trên nền tảng của gói sản phẩm phần mềm quản lý  cơ bản Vtranet và theo nhu cầu đặc thù trong từng lĩnh vực hoạt động của khách hàng Vinno đã xây dựng thêm một sản phẩm phần mềm "Quản lý Hợp đồng công ty thương mại" B2B hoặc B2G. Giới thiệu phần mềm quản lý hợp đồng Đặc điểm của các công ty...
Thứ bảy, Tháng 1 7, 2017 - 10:56
Giới thiệu Xu thế bán hàng qua facebook, mạng xã hội ngày càng mạnh mẽ. Nhiều đơn vị bán hàng online tiếp nhận cả trăm đơn hàng một ngày khiến việc kiểm soát tình trạng xử lý đơn hàng cũng như tích hợp thông tin với những đơn vị vận chuyển mất nhiều thời gian. Nắm bắt được vấn đề này, Công...
Thứ sáu, Tháng 1 6, 2017 - 11:06
Giới thiệu Phần mềm quản lý đánh giá thi đua giáo viên cung cấp giải pháp giúp các trường nâng cao chất lượng đào tạo nhờ việc cài đặt chính xác, giám sát thực thi trách nhiệm nhiệm vụ từng vị trí (tự giám sát & giám sát từ quản lý các cấp ), trên cơ sở đó đánh giá trách nhiệm thực hiện chức...