Quản lý học viên | 664

Bạn đang ở đây

Quản lý học viên

09/01/17 Lượt xem: 612

Giới thiệu


Đa phần các doanh nghiệp đều đang sử dụng Ms Project và Excel để quản lý thông tin học viên. Tuy nhiên để quản lý chuyên nghiệp hơn thông tin từng học viên, từng khóa học, lớp học thì cần đến một phần mềm quản lý nhằm tối ưu công tác quản lý- Vtranet Quản Lý Học Viên

Lợi ích của giải pháp


 • Nâng cao chất lượng dịch vụ bằng cách hạn chế sai xót trong quy trình làm việc với từng bộ phận phòng ban.
 • Tăng năng suất lao động bằng cách giảm thiểu các công việc trùng lặp và tái sử dụng kết quả trước đó đã thực hiện.
 • Cải thiện kết quả kinh doanh bằng cách cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho nhà bộ phận lãnh đạo.
 • Tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp minh bạch và công bằng đối với mọi thành viên trong doanh nghiệp.

Vì sao chọn giải pháp Vtranet ?


 • Tính năng chuyên nghiệp với sự tham khảo từ các phần mềm nổi tiếng của nước ngoài cộng với kinh nghiệm triển khai trực tiếp cho các doanh nghiệp Việt Nam.
 • Chi phí hợp lý, vừa túi tiền với nhiều phương án triển khai.
 • Được phát triển bởi công ty phần mềm Vinno thành lập năm 2004 với kinh nghiệm triển khai phần mềm cho hơn 1000 khách hàng.
 • Hoạt động trên cả hai môi trường mạng LAN và INTERNET.
 • Quản trị linh hoạt - có thể mở rộng quy mô và thích nghi với sự thay đổi của doanh nghiệp theo từng giai đoạn và thời điểm.
 • Dịch vụ hỗ trợ và bảo hành chuyên nghiệp 24/7.

Chức năng chính


 • Chức năng quản lý học viên
  • Quản lý thông tin học viên theo: mã học viên, tên, địa chỉ, điện thoại, tình trạng,  …
  •  Thêm nhiều kết quả thi của học viên: ngày thi, môn thi, kết quả, xếp loại
  • Theo dõi và lưu lại lịch sử nộp học phí (hóa đơn) của học viên theo tháng, lớp học, trình độ…
  • Phân loại và tìm kiếm thông tin học viên theo nhiều tiêu chí khác nhau: Mã số, tình trạng, ngày học, giờ học, giáo viên..
 • Chức năng quản lý lớp học
  • Quản lý thông tin lớp học: Mã lớp, Tên lớp, ngày học, giờ học, trình độ, tình trạng, giáo viên …Theo dõi danh sách học viên, giáo viên dậy trong lớp
  • Cho phép in nhanh bảng điểm danh học viên trong lớp. Thao tác tăng trình độ lớp học tự động
  • Tìm kiếm lớp học theo: Mã lớp, tên lớp, giáo viên, trình độ, giờ học, thứ học,….
 • Quản lý giáo viên
  • Quản lý thông tin giáo viên: Họ tên, địa chỉ, điện thoại, …
  • Theo dõi lịch sử lớp học của giáo viên đang giảng dậy
  • Tìm kiếm nhanh giáo viên theo: Tên, địa chỉ, điện thoại
  • Phân quyền truy cập dữ liệu giáo viên
  • Kết xuất danh sách giáo viên ra file excel
 • Quản lý học phần
  • Cập nhật thông tin học phâm: mã học phẩm, tên, nhóm học phẩm, giá…
  • Tìm kiếm thông tin học phẩm theo mã học phẩm, tên, nhóm
  • Kết xuất danh sách học phẩm ra file excel Quản lý tài liệu
 • Quản lý hóa đơn (học phí)Quản lý nhân sự/ thông tin tài khoản
  • Báo cáo học viên tăng/ giảm trong tháng
  • Báo cáo học viên chuyển lớp
  • Báo cáo học viên chưa đóng học phí
  • Học viên đóng học phí trong ngày
  • Học viên đóng học phí đến thời điển hiện tại

Thông tin khác

Bình luận