Quản lý đánh giá thi đua giáo viên | 651

Bạn đang ở đây

Quản lý đánh giá thi đua giáo viên

06/01/17 Lượt xem: 1077

Giới thiệu


Phần mềm quản lý đánh giá thi đua giáo viên cung cấp giải pháp giúp các trường nâng cao chất lượng đào tạo nhờ việc cài đặt chính xác, giám sát thực thi trách nhiệm nhiệm vụ từng vị trí (tự giám sát & giám sát từ quản lý các cấp ), trên cơ sở đó đánh giá trách nhiệm thực hiện chức năng nhiệm vụ tại mọi vị trí.
Hệ thống giúp ban lãnh đạo các trường học dễ dàng theo đuổi các mục tiêu phát triển trong ngắn và dài hạn nhờ:

 • Cài đặt mọi đặc tả yêu cầu trách nhiệm / nhiệm vụ của từng vị trí
 • Thực thi giám sát & tự giám sát trách nhiệm nhiệm vụ, cơ sở cho mọi chính sách khen thưởng công bằng tới các cán bộ giáo viên luôn tâm huyết đóng góp cho sự phát triển của nhà trường.
 • Dữ liệu lịch sử & kinh nghiệm cài đặt cơ chế quản lý vào công cụ giúp lãnh đạo trường học ngày càng thực tế hóa mục tiêu và tăng cường hiệu quả mọi chính sách đề ra.

Lợi ích của giải pháp


 • Cài đặt quy chế làm việc khoa học nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng đào tạo trong nhà trường.
 • Xây dựng củng cố hoạt động của tổ chuyên môn bằng biện pháp: Đánh giá kết quả thực hiện công tác tuần thông qua việc báo cáo công việc hàng ngày.
 • Tăng cường công tác kiểm tra của Ban giám hiệu và của Ban thi đua & tổ chuyên môn.
 • Chỉ đạo quản lý, khen thưởng bằng điểm thi đua.
 • Xây dựng bảng tiêu chí và điểm thi đua dựa trên tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên và các qui định trong nhà trường.
 • Mỗi cán bộ giáo viên trực tiếp tham gia vào hoạt động tự đánh giá, cơ sở giúp tạo dựng thói quen cá nhân.
 • Bảng điểm thi đua được đưa ra công khai và được hội đồng nhà trường áp dụng chính sách khen thưởng.
 • Là cơ cở cho Ban thi đua họp và xét duyệt theo từng tiêu chuẩn đối với từng cá nhân và đảm bảo vô tư, khách quan, công bằng thật sự.
 • Là cơ sở cho Ban giám hiệu, Hiệu trưởng có nhận định và đánh giá chính xác vào thực lực của nhà trường.
 • Động viên kịp thời để giáo viên có tài năng tích cực công hiến, đống góp công sức vào sự phát triển trường học.

Vì sao chọn giải pháp Vtranet ?


 • Tính năng chuyên nghiệp với sự tham khảo từ các phần mềm nổi tiếng của nước ngoài cộng với kinh nghiệm triển khai trực tiếp cho các doanh nghiệp Việt Nam.
 • Chi phí hợp lý, vừa túi tiền với nhiều phương án triển khai.
 • Được phát triển bởi công ty phần mềm Vinno thành lập năm 2004 với kinh nghiệm triển khai phần mềm cho hơn 1000 khách hàng.
 • Hoạt động trên cả hai môi trường mạng LAN và INTERNET.
 • Quản trị linh hoạt - có thể mở rộng quy mô và thích nghi với sự thay đổi của doanh nghiệp theo từng giai đoạn và thời điểm.
 • Dịch vụ hỗ trợ và bảo hành chuyên nghiệp 24/7.

Chức năng chính


Quản lý đánh giá thi đua giáo viên

 • Quản lý mẫu phiếu đánh giá: Thêm mới, điều chỉnh
 • Gán phiếu đánh giá theo vai trò giáo viên 
 • Tổng hợp nhanh quy phạm mắc phải hàng ngày (phân quyền: Dữ liệu của ai người đó xem). 
 • Cuối tháng tự đánh giá, tổ trưởng đánh giá thành viên, ban thi đua đánh giá toàn bộ thành viên, ban giám hiệu & hiệu trưởng đánh giá toàn bộ thành viên ( có cơ chế cho điểm trung thực - nếu cần ) 
 • Tổng hợp điểm đánh giá theo thời gian thực trên toàn bộ cán bộ giáo viên. 
 • In phiếu / xuất dữ liệu tổng hợp" Kết quả đán giá tháng " phục vụ lưu trữ, tính thưởng ...

Quản lý báo cáo công việc hàng ngày

 • Cán bộ giáo viên báo cáo công việc hàng ngày:
  • Công việc đã hoàn thành
  • Công việc dở dang
  • Công việc dự kiến ngày mai
  • Khó khăn vướng mắc -> xin chỉ đạo 
 • Ban lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các vướng mắc phát sinh 
 • Hỗ trợ xem lịch sử báo cáo công việc từng cá nhân 
 • Kiểm tra nhanh trong ngày có bao nhiêu người đã báo cáo 
 • Tra cứu báo cáo công việc theo cá nhân, theo thời gian, theo bộ phận: Tổ / Chuyên môn 
 • Cơ chế cảnh báo qua email các báo cáo có Chỉ thị mới từ cấp trên.
Download file
No votes yet

Thông tin khác

Bình luận