Phần mềm quản trị

Bạn đang ở đây

Phần mềm quản trị

Thứ hai, Tháng 1 9, 2017 - 10:37
Giới thiệu Quản lý Tài liệu ISO Phần mềm Vtranet do công ty Vinno phát triển cho phép doanh nghiệp / tổ chức có thể phân loại và tìm kiếm tài liệu một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Không những hỗ trợ lưu trữ các biểu mẫu thường dùng của đơn vị, giải pháp còn hỗ trợ doanh nghiệp tạo ra một quy...
Thứ hai, Tháng 1 9, 2017 - 10:20
Giới thiệu Vtranet không hướng tới việc thay thế cho một phần mềm quản lý nhân sự chuyên sâu. Mục tiêu của chức năng này là cung cấp các thông tin nhanh về nhân sự để phục vụ cho công tác quản lý, theo dõi quá trình làm việc của cán bộ trong công ty như: Quá trình tăng lương, khen thưởng - kỷ...
Thứ bảy, Tháng 1 7, 2017 - 09:45
TỐI ĐA HIỆU SUẤT BÁN HÀNG với phần mềm quản lý chỉ tiêu kinh doanh KPI   Doanh nghiệp bạn đang gặp phải ? Thiếu dữ liệu phân tích kết quả kinh doanh theo thời gian thực Dữ liệu kinh doanh nằm rải rác, khiến lãnh đạo không có báo cáo thống kê cần thiết để ra quyết định. Nhân viên không đạt...