Phần mềm Quản lý triển khai Dự án | 1678

Bạn đang ở đây

Phần mềm Quản lý triển khai Dự án

19/12/18 Lượt xem: 159

 

Phần mềm quản lý triển khai dự án cho phép doanh nghiệp quản lý và thực hiện các công việc một cách minh bạch, khoa học. Nhà quản lý luôn kiểm soát được các đầu mục từ công việc cho đến nhân sự. Phần mềm có những tính năng gì?

Phạm vi chức năng:

 • Tiến độ công việc

 • Thanh toán, nghiệm thu

 • Tài liệu / Công văn / Hợp đồng

 • Vật tư

 • Nhân lực

 • Trang Thiết bị thực hiện

 • Dự toán chi phí (dành cho dự án đầu tư)

Phù hợp với doanh nghiệp:

 • Thi công xây dựng, giao thông, nội thất

 • Tổ chức sự kiện, đào tạo, team building

 • Đấu thầu mua sắm

Khách hàng tiêu biểu

 • Công ty cổ phần 873

 • Công ty Quốc Khánh

Màn hình chức năng:

No votes yet

Thông tin khác

Bình luận