Phần mềm Quản lý Dự án thi công xây dựng | 1678

Bạn đang ở đây

Phần mềm Quản lý Dự án thi công xây dựng

19/12/18 Lượt xem: 261

Các dự án thi công xây dựng, M&E luôn có số Hạng mục nội dung thực hiện (bao gồm nhân công và vật tư) rất lớn, từ vài chục đến hàng nghìn hạng mục. Các thông tin này được chủ đầu tư/ nhà thầu chính cung cấp dưới dạng bản in, file Excel để theo dõi thi công, cấp vật tư, nghiệm thu. Với số hạng mục lớn, việc sai sót, nhầm lẫn là điều rất dễ xảy ra dẫn đến đơn vị thi công mất nhiều thời gian trong khâu nghiệm thu, nhiều khi gây lãng phí. Phần mềm Quản lý dự án thi công xây dựng sẽ giúp các đơn vị thi công làm việc hiệu quả, nâng cao được năng suất của nhân viên.

Lợi ích của giải pháp:

 • Theo dõi nhanh chóng, chính xác, kịp thời khối lượng vật tư (theo hợp đồng, đề nghị cấp, phê duyệt, đã nhập, đã xuất, còn lại), thi công (theo hợp đồng, đã thực hiện, đã nghiệm thu, còn lại)
 • Kiểm soát tổng thể thông tin dự án theo thời gian thực
 • Phối hợp làm việc nhanh chóng, hiệu suất giữa các bộ phận kỹ thuật tại công trường, thiết kế, cung ứng vật tư, tài chính,..
 • Lập Kế hoạch tài chính chủ động và kịp thời cho từng dự án, toàn công ty 

Phần mềm Quản lý dự án thi công xây dựng cho phép doanh nghiệp quản lý và thực hiện các công việc một cách minh bạch, khoa học. Nhà quản lý luôn kiểm soát được các đầu mục từ công việc cho đến nhân sự. Phần mềm có những tính năng gì?

Phạm vi chức năng:

 • Tiến độ công việc

 • Thanh toán, nghiệm thu

 • Tài liệu / Công văn / Hợp đồng

 • Vật tư

 • Nhân lực

 • Trang Thiết bị thực hiện

 • Dự toán chi phí (dành cho dự án đầu tư)

Phù hợp với doanh nghiệp:

 • Thi công xây dựng, giao thông, nội thất

 • Tổ chức sự kiện, đào tạo, team building

 • Đấu thầu mua sắm

Khách hàng tiêu biểu

 • Công ty cổ phần 873

 • Công ty Quốc Khánh

 • HVC

Màn hình chức năng:

Danh sách tổng hợp dự án thi công xây dựng, tiến độ thực hiện dự án theo từng mốc tiến độ/giai đoạn

Thông tin chi tiết dự án - Quản lý dự án thi công xây dựng

Thông tin Tài sản / thiết bị cấp phát cho dự án - Quản lý dự án thi công xây dựng

Thông tin khác

Bình luận