Những bản Pitch deck giai đoạn khởi đầu của các startup lớn trên thế giới | 1799

Bạn đang ở đây

Những bản Pitch deck giai đoạn khởi đầu của các startup lớn trên thế giới

10/06/19 Lượt xem: 181

Pitch deck được hiểu là bài trình bày ngắn gọn bằng slide với nhiệm vụ truyền tải cái nhìn tổng quan về doanh nghiệp cho người nghe. Mục đích của Pitch deck là giới thiệu về mô hình sản phẩm dịch vụ với khách hàng/đối tác hoặc huy động vốn từ nhà đầu tư.

Các bạn hãy cùng Vinno tham khảo những bài Pitch deck rất bài bản từ thời kỳ sơ khai của các startup lớn trên thế giới nhé.

1. Facebook
- Link slide: https://www.slideshare.net/TechInAs…/the-facebook-pitch-deck

2. Airbnbn
- Link slide: https://www.slideshare.net/…/airbnb-first-pitch-deck-editab…?

3. Linkedin
- Link slide: https://www.slideshare.net/webjoe/linkedin-deck-27367069

4. Youtube
- Link slide: https://www.slideshare.net/AlexanderJarv…/youtube-pitch-deck

5. Snapchat
- Link slide: https://vi.scribd.com/doc/235629204/Snapchat-business-deck

6. Tinder
- Link slide: https://www.slideshare.net/ryangum/tinder-pitch-deck

7. WeWork
- Link slide: https://www.slideshare.net/Alexa…/wework-pitch-deck-55170129

8. Uber
- Link slide: https://www.slideshare.net/kambosu/uber-pitch-deck

Nguồn: eSpace Coworking 

No votes yet

Thông tin khác