khởi nghiệp

Bạn đang ở đây

khởi nghiệp

Cuộc sống vốn có tính 2 mặt nên những phẩm chất tốt đẹp từng giúp các doanh nhân khởi nghiệp thành công trong quá khứ cũng có thể trở thành điểm yếu. Bạn cần lưu ý:

Dưới đây là hình ảnh minh họa toàn cảnh hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, bao gồm những nhóm thành phần như:

Pitch deck được hiểu là bài trình bày ngắn gọn bằng slide với nhiệm vụ truyền tải cái nhìn tổng quan về doanh nghiệp cho người nghe. Mục đích của Pitch deck là giới thiệu về mô hình sản phẩm dịch vụ với khách hàng/đối tác hoặc huy động vốn từ nhà đầu tư.

Các bạn hãy cùng Vinno tham khảo những bài Pitch deck rất bài bản từ thời kỳ sơ khai của các startup lớn trên thế giới nhé.