start up

Bạn đang ở đây

start up

Pitch deck được hiểu là bài trình bày ngắn gọn bằng slide với nhiệm vụ truyền tải cái nhìn tổng quan về doanh nghiệp cho người nghe. Mục đích của Pitch deck là giới thiệu về mô hình sản phẩm dịch vụ với khách hàng/đối tác hoặc huy động vốn từ nhà đầu tư.

Các bạn hãy cùng Vinno tham khảo những bài Pitch deck rất bài bản từ thời kỳ sơ khai của các startup lớn trên thế giới nhé.

Khi đánh giá sự tiềm năng của một startup hay sản phẩm giai đoạn đầu, các nhà đầu tư thường không có quá nhiều thông tin. Làm đầu tư thì thường biết rằng ý tưởng và sản phẩm của startup chắc chắn sẽ phải thay đổi liên tục cho đến khi đạt được điểm hòa hợp giữa sản phẩm và thị trường. Có khá nhiều doanh nghiệp áp dụng cách đầu tư vào các startup ở giai đoạn khá sớm, pre-seed. Ở giai đoạn này, có lẽ startup mới chỉ có vài khách hàng đầu tiên và chưa có traction gì đáng kể. Thế nên founder trở thành tiêu chí đánh giá hàng đầu.