Bức tranh toàn cảnh về hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam | 1826

Bạn đang ở đây

Bức tranh toàn cảnh về hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam

08/07/19 Lượt xem: 96

Dưới đây là hình ảnh minh họa toàn cảnh hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, bao gồm những nhóm thành phần như:

  • Cộng đồng khởi nghiệp (Community)
  • Chương trình/Đề án khởi nghiệp quốc gia (Govt funded)
  • Doanh nghiệp đóng vai trò như nôi khởi nghiệp (Venture Builder)
  • Chương trình vườn ươm khởi nghiệp (Incubator)
  • Chương trình tăng tốc khởi nghiệp (Accelerators)
  • Nhà đầu tư thiên thần (Angel investors)
  • Không gian làm việc chung (Coworking space)
  • Quỹ đầu tư vòng hạt giống và tiền series A
  • Quỹ đầu tư vòng series A trở lên
  • Quỹ đầu tư ngoại (đa dạng các vòng gọi vốn)


 

 

 

Nguồn: Espace Coworking

No votes yet

Thông tin khác

Bình luận