[ Webinar ] Tự Động Hóa Dữ Liệu Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Viên Mới | 3619

Bạn đang ở đây

[ Webinar ] Tự Động Hóa Dữ Liệu Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Viên Mới

20/09/22 Lượt xem: 8

webianar 01

Quy trình tuyển dụng và đào tạo vốn đã tiêu tốn nhiều thời gian và năng lượng, đặc biệt là với các doanh nghiệp nhỏ, khi mà nguồn lực dành cho các hoạt động này là rất hạn chế.

Thông qua webinar này, đội ngũ SlimCRM muốn chia sẻ cách ứng dụng các công cụ và phần mềm đơn giản giúp cho các doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng từ hoạt động tuyển dụng & đào tạo vốn có tầm quan trọng đặc biệt đối với mọi doanh nghiệp

NỘI DUNG WEBINAR

Phần 1: Tự động hóa dữ liệu tuyển dụng

 • Xây dựng khung năng lực
 • Tạo trang tuyển dụng riêng
 • Thu thập hồ sơ ứng viên tự động
 • Điều phối lịch phỏng vấn
 • Đánh giá năng lực theo ASK
 • Email tự động

Phần 2: Lộ trình đào tạo nhân viên mới

 • Lộ trình tiếp nhận và đào tạo
 • Xây dựng thư viện đào tạo
 • Lên chương trình đào tạo
 • Đánh giá kết quả đào tạo

THỜI GIAN

 • 14h30 - 15h30 | Thứ 6 ngày 23/09/2022
 • Phương thức: online qua gmeet

LƯU Ý

 • Sự kiện chứa dữ liệu thực tế nên ban tổ chức xin phép không cung cấp slide và video record sau sự kiện

ĐĂNG KÝ THAM GIA

Hotline hỗ trợ: 0899.172.899

Từ khóa: 

Thông tin khác

Bình luận