VINNO tổ chức buổi đào tạo với chủ đề "Giới thiệu kiểm thử hiệu năng hệ thống" | Phần mềm quản lý doanh nghiệp thông minh

VINNO tổ chức buổi đào tạo với chủ đề "Giới thiệu kiểm thử hiệu năng hệ thống"

04/05/19 Lượt xem: 54

Sáng ngày 04/05/2019, công ty cổ phần Vinno đã tổ chức buổi đào đạo với chủ đề "Giới thiệu kiểm thử hiệu năng hệ thống" nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, thông qua đó đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp tới khách hàng luôn được nâng cấp và chú trọng hàng đầu. 

Các nội dung được triển khai của buổi đào đạo bao gồm:

1/ Tổng quan về kiểm thử hiệu năng hệ thống.

2/ Các thông số cần chú ý và quy trình kiểm thử hiệu năng.

3/ Các kiểu kiểm thử hiệu năng .

4/ Xây dựng test case.

5/ Kết quả kiểm thử hiệu năng.

6/ Báo cáo kiểm thử hiệu năng.

7/ Chạy demo kiểm thử hiệu năng trên Phần mềm kiểm thử Webload.

Buổi đào tạo diễn ra rất sôi nổi hào hứng cùng với sự bàn luận, đóng góp xây dựng kiến thức của các nhân viên trong công ty. 

 

Từ khóa: 
No votes yet

Thông tin khác