Thẩm định giá Exima triển khai phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ Thẩm định giá | 3023

Bạn đang ở đây

Thẩm định giá Exima triển khai phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ Thẩm định giá

24/12/21 Lượt xem: 83

Công ty Thẩm định giá Exima hiện là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam cung cấp dịch vụ Thẩm định giá, giám định, đấu giá tài sản với hơn 16 đơn vị thành viên trên cả nước.

Với phương châm hoạt động "Chuyên nghiệp - Uy tín", Exima xác định xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng và phần mềm quản lý nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất, nhanh chóng và hiệu quả nhất. Sau khi tìm hiểu và làm việc với nhiều đối tác, Exima đã lựa chọn VINNO với giải pháp chi tiết đến từng nghiệp vụ, đáp ứng các yêu cầu phức tạp trong việc xây dựng Hồ sơ , những công việc giấy tờ với nhiều mẫu biểu, quy định theo từng loại tài sản và phương thức đánh giá của nghiệp vụ Thẩm định giá.

Quy trình phần mềm thẩm định giá

Phần mềm sẽ giúp số hóa toàn bộ quy trình Thẩm định giá:

  • Khách hàng liên hệ
  • Báo giá theo biểu phí, theo đối tác
  • Ký kết hợp đồng
  • Thực hiện khảo sát, viết báo cáo đánh giá
  • Kiểm soát, phê duyệt và phát hành chứng thư
  • Xuất hóa đơn, cập nhật doanh thu và công nợ khách hàng
  • Tính KPI cho nhân viên, cộng tác viên, đối tác
  • Báo cáo gửi Cơ quan quản lý cấp trên và báo cáo cho ban lãnh đạo điều hành

Với kinh nghiệm triển khai phần mềm Thẩm định giá, phần mềm áp dụng hệ thống ISO, VINNO sẽ đáp ứng đúng yêu cầu và tiến độ đặt ra của EXIMA. Đây cũng là một trong những giải pháp Chuyển đổi số của Công ty phần mềm VINNO triển khai và tư vấn cho khách hàng.

Thông tin khác

Bình luận