Tập hợp các file excel quản lý xuất nhập tồn dùng trong kế toán | 1584

Bạn đang ở đây

Tập hợp các file excel quản lý xuất nhập tồn dùng trong kế toán

30/08/18 Lượt xem: 4206

Tập hợp các file excel  dùng trong kế toán, chia sẻ cho bạn nào cần nhé !

1. File excel Quản lý nhập xuất tồn, tính giá vốn, giá thành sản xuất tự động
Chia sẻ cho cả nhà file excel tính giá thành sản xuất tự động: quản lý nhập xuất tồn, tính giá vốn, giá thành sản xuất tự động nhé. Chú ý là phương pháp tính giá thành là theo định mức NVL chính (tức lấy định mức làm hệ số phân bổ) và chi phí chung, chi phí nhân công sản xuất được phân bổ theo NVL nhé.

Link download file đính kèm

 

2. 200 file phần mềm NKC dùng cho Sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ phiên bản 2017
– Tên phiên bản: NKC EXCEL TT200:http://www.mediafire.com/…/44skqyvvflik…/NKC_EXCEL_TT200.rar

– Tên phiên bản: NKC EXCEL TT200 phiên bản đầy đủ: http://www.mediafire.com/…/aa2u12rv1ck2…/NKC_EXCEL-TT200.rar

– Tên phiên bản: NKC EXCEL TT133: http://www.mediafire.com/fi…/mi4gdvpz556tyz1/EXCEL_TT133.rar

– Tên phiên bản: EXCEL CTGS TT133: https://www.mediafire.com/…/w4utm7cfpg…/EXCEL_CTGS_TT133.rar

– Tên phiên bản 02 : NKC EXCEL TT133: https://www.mediafire.com/…/nmskqf6mal…/EXCEL_TT133_PB01.rar

– Tên phiên bản 03 : NKC EXCEL TT133 phiên bản đầy đủ: http://www.mediafire.com/fi…/4c07wdm5x8ciqjv/EXCEL-TT133.rar

– Tên phiên bản: NKC EXCEL QĐ48: http://www.mediafire.com/file/jfhqu6jf6zsb36m/EXCEL_TT48.rar

+ Mẫu sổ sách quyết định 48: http://www.mediafire.com/…/gt2d5x2ksnuq…/EXCEL_Q%C4%9048.rar

+ Mẫu sổ sách TT 200: http://www.mediafire.com/file/6xc5mzd4vcy4y9x/EXCEL_200.rar

-Nhật ký chung kiêm Chứng Từ ghi sổ QĐ 48:

http://www.mediafire.com/…/b…/CTGS+EXCEL+QD48+TrungThong.rar

-Nhật ký chung kiêm Chứng từ ghi sổ TT200:

http://www.mediafire.com/…/ah5c5v…/CTGS_EXCEL_TT200.2016.rar

– Hình thức: Nhật ký chung, nhật ký chung được cải tiến in theo mẫu định khoản cột so với phiên bản 1 để sử dụng hàm index: cho sổ cái và sổ quỹ, tiền gửi để dung lượng trở nên nhẹ hơn khi chạy

– Gộp chung sổ quỹ vào 01 sheet gộp chung các sổ cái vào cùng một phân hệ : 131,331,141....

– Tính giá thành sản xuất trong kỳ: bảng tổng hợp giá thành + sổ chi tiết giá thành… theo dõi chi tiết NVL, NC, SXC

*Chú ý: khi xóa dữ liệu củ hoặc quá trình làm bị sai chỉ dùng lệnh xóa bàn phím DELETE để không ảnh hưởng công thức xây dựng ở các sheet còn lại

– Có thể chèn dòng thoải mái khi nhập liệu

– Làm việc chính ở nhập liệu + Danh mục khách hàng + Danh mục đối tượng giá thành các sheets khác chỉ là tương tác lấy số liệu khi in

– Khi định khoản nhớ thêm dấu nháy : ví dụ: định khoản 152 thì thêm dấu nháy '152 để phần mềm hiểu ký tự là dạng text

 

3. Các file excel của anh Lê Văn Tồn
-  File kế toán excel TT133 (theo chế độ kế toán doanh nghiệp VỪA VÀ NHỎ - Hướng dẫn tại thông tư 133/2016/TT-BTC.)

http://www.mediafire.com/…/ls7qy2yodp…/SSTT_133_NXT_MAU.xlsx
-  File kế toán excel TT200(theo chế độ kế toán doanh nghiệp - Hướng dẫn tại thông tư 200/2014/TT-BTC ).
http://www.mediafire.com/…/9au…/SSTT200_NXT_MAU_%281%29.xlsx4. File Excel làm kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC của Mr Chu Đình Xinh

- Tách công nợ 131,331,154 riêng lẻ không gộp chung
Mẫu: http://www.mediafire.com/…/NCK__EXCEL_TT_200_2015_Phien_ban…

-  Nhật ký chung TT200: http://www.mediafire.com/…/a1pav…/NCK__EXCEL_TT_200_2015.rar
- Chứng từ ghi sổ TT200: http://www.mediafire.com/…/q2o9x…/CTGS_EXCEL_TT_200_2015.rar

 

5.  File Excel làm kế toán theo QĐ48/2006/QĐ-BTC.
-  Nhật ký chung QĐ 48: http://www.mediafire.com/…/xoq75cz6…/NKC_EXCEL_QD48_2015.rar
-  Chứng từ ghi sổ QĐ 48: http://www.mediafire.com/…/t63rnyu…/CTGS_EXCEL_QD48_2015.rar

 

Chú ý: khi xóa dữ liệu cũ hoặc quá trình làm bị sai chỉ dùng lệnh xóa bàn phím DELETE để không ảnh hưởng công thức xây dựng ở các sheet còn lại

Nguồn: Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam

Download file
No votes yet

Thông tin khác

Bình luận