SlimCRM đồng hành cùng Co4Growth: Trung tâm thông tin và dịch vụ hỗ trợ online miễn phí dành cho doanh nghiệp Việt ứng phó trước đại dịch Covid-19 | 2820

Bạn đang ở đây

SlimCRM đồng hành cùng Co4Growth: Trung tâm thông tin và dịch vụ hỗ trợ online miễn phí dành cho doanh nghiệp Việt ứng phó trước đại dịch Covid-19

22/05/21 Lượt xem: 22

Co4Growth (Collaboration For Growth - Hợp tác vì sự phát triển) là một trung tâm thông tin và dịch vụ hỗ trợ, nơi các chủ doanh nghiệp có thể tìm thấy các thông tin được tuyển chọn và biên tập, kiến thức và các công cụ cần thiết, các cơ hội, được đóng góp bởi các chuyên gia, các tổ chức và các cơ quan ban ngành. Dự án được xây dựng bởi Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Startup Vietnam Foundation - SVF), nằm trong khuôn khổ chương trình “Hồi phục và ứng phó nhanh" của Youth Business International (YBI), hỗ trợ bởi Google.org.

Co4growth

Là một trong những Đối tác đồng hành cùng Co4Growth, SlimCRM tin rằng: Những kiến thức, nguồn lực và gói hỗ trợ được đóng góp bởi các đối tác tham gia chương trình sẽ là động lực cho sự phát triển của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam và thúc đẩy hệ sinh thái hỗ trợ.
Đến với Co4Growth, Doanh nghiệp sẽ nhận được những lợi ích như:

  • Các dịch vụ phát triển doanh nghiệp, các tổ chức hỗ trợ, được phân chia theo khu vực địa lý và loại dịch vụ
  • Mạng lưới cố vấn (mentor), huấn luyện viên (coach), chuyên gia tư vấn ở đa dạng lĩnh vực
  • Các thông tin thị trường và kiến thức kinh doanh
  • Các khoá học, chương trình đào tạo miễn phí
  • Thông tin về nguồn vốn vay, đầu tư, tài trợ từ các tổ chức trong nước và quốc tế
  • Các sự kiện giao lưu, các chương trình, tổ chức bởi đối tác trong nước và quốc tế

Truy cập ngay website của Co4Growth tại http://co4growth.com.
Đăng ký để cập nhật thông tin về những gói hỗ trợ của chương trình ttps://forms.gle/UndPkfBwjqjSwNVd7

Thông tin liên hệ:

Ms. Nguyễn Ngọc Tường Vân - Quản lý mạng lưới đối tác tại SVF
Email: van.nnt@svf.org.vn
SĐT: (+84) 788-900-406

Mr. Hồ Nguyễn Thanh Huy - Điều phối dự án tại địa phương tại SVF
Email: huy.hnt@svf.org.vn
SĐT: (+84) 964-471-197

No votes yet

Thông tin khác

Bình luận