Phát triển hệ thống báo cáo biểu đồ, bản đồ số về tài sản Bất động sản cho Công ty cổ phần thẩm định EXIMA | 4362

Bạn đang ở đây

Phát triển hệ thống báo cáo biểu đồ, bản đồ số về tài sản Bất động sản cho Công ty cổ phần thẩm định EXIMA

19/05/23 Lượt xem: 4

Công ty Thẩm định giá Exima hiện là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam cung cấp dịch vụ Thẩm định giá, giám định, đấu giá tài sản với hơn 16 đơn vị thành viên trên cả nước.

thẩm định giá Exima

Hệ thống phần mềm Quản lý Hồ sơ Thẩm định giá do VINNO cung cấp từ 2022 hoạt động ổn định, hỗ trợ toàn bộ cán bộ tại 16 đơn vị trực thuộc cung cấp dịch vụ Thẩm định giá cho khách hàng (Ngân hàng - hoạt động cho tín dụng, Cơ quan quản lý nhà nước - đấu thầu mua sắm, thanh lý, phục vụ công tác điều tra/xét xử của tòa án,..) một cách nhanh hơn, chính xác hơn. Công tác giám sát tuân thủ, báo cáo cơ quan quản lý và điều hành cũng thực hiện dễ dàng hơn, nhanh hơn. 
Phạm vi phát triển bao gồm: toàn bộ quá trình tác nghiệp dịch vụ thẩm định giá từ khâu Báo giá, Hợp đồng, phân công thực hiện khảo sát, báo cáo thẩm định, phê duyệt thẩm định đến phát hành chứng thư thẩm định giá, phát hành hóa đơn, theo dõi thanh toán và thanh toán lương khoán của toàn bộ nhân viên.
Với lợi thế về kinh nghiệm và sự am hiểu về quy trình thẩm định giá,VINNO đã đưa ra các giải pháp phù hợp, tối ưu với mô hình đặc thù riêng biệt của tổ chức với chi phí hợp lý, thời gian triển khai nhanh.
 

No votes yet

Thông tin khác

Bình luận