Phần mềm Báo cáo số liệu từ cấp xã/phường tới trung ương cho Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Bạn đang ở đây

Phần mềm Báo cáo số liệu từ cấp xã/phường tới trung ương cho Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

24/12/21 Lượt xem: 91

Với vai trò là trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, các ban phong trào là đầu mối triển khai và tiếp nhận các báo cáo từ cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh. Các hoạt động mưới thường xuyên diễn ra nên công tác theo dõi báo cáo để nắm bắt tiến độ thực hiện, hiệu quả triển khai là rất cần thiết.

Với nhu cầu hiện đại hóa, công khai thông tin và theo chính sách Chuyển đổi số của Chính phủ, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã lựa chọn Công ty phần mềm Vinno làm đối tác triển khai phần mềm Báo cáo phong trào. Phần mềm sẽ cho phép cán bộ cấp Cơ sở lập và báo cáo thông tin chi tiết để các cấp Huyện, tỉnh và Trung Ương phê duyệt số liệu. Các số liệu tổng hợp sẽ đưa ra Báo cáo tức thời giúp Ban lãnh đạo có thông tin để đưa ra các quyết sách, chỉ đạo kịp thời.

Yêu cầu đặt ra đối với đơn vị cung cấp phần mềm:

  • Đơn giản, dễ sử dụng để không phải mất thời gian, chi phí tập huấn
  • Đáp ứng số lượng lớn dữ liệu và người dùng từ cấp cơ sở
  • Khả năng mở rộng và tích hợp dữ liệu linh hoạt
  • Chi phí thấp và triển khai nhanh chóng (trung bình từ 1 tuần đến 1 tháng)

Với kinh nghiệm hơn 15 năm triển khai phần mềm cho hàng nghìn doanh nghiệp, tổ chức và tư vấn áp dụng chuyển đổi số, VINNO đã nhanh chóng đưa ra các phương án giải quyết yêu cầu nghiệp vụ với thời gian nhanh và đảm bảo độ ổn định của phần mềm.

Tin tưởng Công ty phần mềm VINNO và Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục cộng tác, đồng hành tốt đẹp trong thời gian tới.

Thông tin khác

Bình luận