Nâng cấp hệ thống phần mềm Quản lý điều hành Công việc Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử Hàng Hải (MARITECH) | 4361

Bạn đang ở đây

Nâng cấp hệ thống phần mềm Quản lý điều hành Công việc Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử Hàng Hải (MARITECH)

19/05/23 Lượt xem: 19

Maritech là một trong những công ty hàng đầu cung cấp các dịch vụ sửa chữa tàu biển ở Việt Nam. Hệ thống phần mềm Quản lý nội bộ Vtranet do VINNO triển khai từ 2018 có đóng góp không nhỏ trong việc theo dõi tiến độ, đánh giá chất lượng và tính lương thưởng cho cán bộ kỹ thuật. Với quan điểm đúng đắn về "Chuyển đổi số" là một quá trình diễn ra liên tục, Maritech liên tục cải tiến, nâng cấp phần mềm hàng năm nhằm hỗ trợ công tác quản lý và giúp nhân viên nâng cao hiệu suất làm việc thông qua ứng dụng phần mềm/công nghệ như công cụ hỗ trợ hiệu quả cũng như chuẩn hóa các thông tin về Mã vật tư ứng dụng trong các Công việc cần thực hiện của đội ngũ kỹ thuật.

Nâng cấp phần mềm cho Maritech

Là đối tác tin cậy phát triển và kinh nghiệm nâng cấp phần mềm từ đầu, VINNO tư vấn giải pháp tối ưu đáp ứng yêu cầu đặt ra (thao tác của người sử dụng, chi phí thực hiện, thời gian triển khai, giảm thiểu tối đa việc gián đoạn sử dụng phần mềm) đồng thời đưa ra quy trình nâng cấp tin cậy, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Đây cũng là một trong những giải pháp Chuyển đổi số của Công ty phần mềm VINNO triển khai và tư vấn cho khách hàng.

Thông tin khác

Bình luận