Đào tạo cán bộ Hội sở ngân hàng SHB ứng dụng phần mềm quản lý Lập kế hoạch và đánh giá KPI  | 2485

Bạn đang ở đây

Đào tạo cán bộ Hội sở ngân hàng SHB ứng dụng phần mềm quản lý Lập kế hoạch và đánh giá KPI 

20/05/20 Lượt xem: 25

Trong hai ngày 18 và 19/05/2020, Vinno đã hoàn thành buổi đạo tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý lập kế hoạch và đánh giá KPI cho các cán bộ quản lý tại Hội sở ngân hàng SHB (bao gồm giám đốc Ban/Trung tâm, Khối trực thuộc Ban điều hành và các Ban/ Trung tâm trực thuộc Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị) và các chuyên viên chính của các Ban/ Trung tâm).

Nội dung buổi đào tạo giúp các cán bộ SHB có thể lập kế hoạch và theo dõi triển khai kế hoạch hàng tháng, bao gồm chi tiết đầu việc đến từng cán bộ trong ngân hàng nhằm đạt được mục tiêu của SHB đặt ra.

đào tạo cán bộ ngân hàng shb sử dụng phần mềm quản lý lập kế hoạch và đánh giá kpi

Lãnh đạo SHB chia sẻ, với mức chi phí thấp và thời gian triển khai rất ngắn (trong 1 tháng), việc có được một công cụ giúp Ban Kế hoạch theo dõi toàn bộ mục tiêu và triển khai thực hiện của gần 200 Ban/ Trung tâm trực thuộc Hội sở có ý nghĩa rất lớn. Điều này giúp SHB nhanh chóng kiểm soát được thông tin tổng thể cũng như chi tiết đầu việc khi cần. Trong khi, trước đây, việc theo dõi bằng Excel/Doc các mục tiêu cũng như kết quả thực hiện hàng tháng số lượng đơn vị lớn là không khả thi. 

No votes yet

Thông tin khác

Bình luận