Họp sơ kết đánh giá kết quả triển khai phần mềm quản lý hợp đồng cho Viện thiết kế trực thuộc Bộ Quốc phòng | Phần mềm quản lý doanh nghiệp thông minh

Họp sơ kết đánh giá kết quả triển khai phần mềm quản lý hợp đồng cho Viện thiết kế trực thuộc Bộ Quốc phòng

20/05/20 Lượt xem: 19

Sau 7 tháng triển khai, hôm qua đoàn kỹ thuật của Vinno đã sang công ty TNHH một thành viên Tư vấn thiết kế & Đầu tư xây dựng (DCCD) trực thuộc Bộ Quốc phòng họp sơ kết đánh giá hiệu quả ứng dụng phần mềm quản lý hợp đồng.

Các phân hệ chức năng triển khai cho DCCD trước đó bao gồm: 

  • Quản lý Chủ đầu tư - Khách hàng
  • Quản lý Hợp đồng - Phụ lục phát sinh
  • Quản lý Phân công Công việc - Giao nhiệm vụ cho từng đơn vị
  • Quản lý giá trị nghiệm thu - thanh toán - xuất hóa đơn - công nợ
  • Báo cáo tổng hợp

họp đánh giá hiệu quả triển khai phần mềm quản lý hợp đồng cho DCCD

họp đánh giá hiệu quả triển khai phần mềm quản lý hợp đồng cho DCCD

Lãnh đạo của DCCD đánh giá cao tính ứng dụng của hệ thống, phần mềm được triển khai trên nền tảng web-based phép các Đơn vị trực thuộc chủ động cập nhật, báo cáo số liệu về các Hợp đồng thực hiện, phục vụ Báo cáo tổng hợp toàn bộ các Đơn vị, xem các báo cáo theo thời gian thực, hỗ trợ chủ động trong việc điều hành và quản lý chất lượng, tiến độ.

Trong thời gian tới, DCCD mong muốn mở rộng thêm chức năng phần mềm, triển khai thêm cho các đơn vị trực thuộc và có kế hoạch triển khai vào miền Nam và miền Trung.

No votes yet

Thông tin khác