Vinno tổ chức đào tạo toàn công ty với chủ đề: "Ứng dụng Viral Chatbot cho Sales B2B" | 2491

Bạn đang ở đây

Vinno tổ chức đào tạo toàn công ty với chủ đề: "Ứng dụng Viral Chatbot cho Sales B2B"

21/05/20 Lượt xem: 16

Việc ứng dụng Chatbot vào kinh doanh B2C hiện không còn là chủ đề mới lạ, tuy nhiên với B2B do đặc thù sản phẩm,  khách hàng và cách tiếp cận khác với B2C nên chưa có nhiều doanh nghiệp khai thác triệt để. Vì vậy, Vinno đã tổ chức buổi  đào tạo về chủ đề "Ứng dụng Chatbot cho Sales B2B" với 2 mục đích chính:
(1) Nâng cao kiến thức, nắm bắt xu hướng mới cho toàn nhân viên 
(2) Cùng nhau thảo luận để tìm ra cách ứng dụng, triển khai thành công Chatbot vào hoạt động kinh doanh công ty 

Buổi đào tạo diễn ra sôi nổi dưới sự đóng góp ý kiến của các thành viên công ty xoay quanh các nội dung:

  • Khái quát sơ lược về ChatBot
  • Cách gom danh sách Subscriber 
  • Các chăm sóc khách hàng B2B tự động
  • Chiến dịch Viral Chatbot
  • Điều kiện thành công của chiến dịch viral chatbot
  • Một số lưu ý về chính sách của Facebook về chatBot
  • Hướng dẫn thực hành với phần mềm ChatBot

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại trong buổi đào tạo 

Từ khóa: 
No votes yet

Thông tin khác

Bình luận