Việt Mỹ nâng cấp giao diện hiện đại cho Phần mềm Quản lý nội bộ | Phần mềm quản lý doanh nghiệp thông minh

Việt Mỹ nâng cấp giao diện hiện đại cho Phần mềm Quản lý nội bộ

24/02/17 Lượt xem: 21

Công ty TNHH Nông Sản Việt Mỹ, tên giao dịch VIMAG, được thành lập trong xu thế toàn cầu hoá mạnh mẽ và quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với thế giới

Với quy mô nhân sự lớn và văn phòng giao dịch tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, nên rất cần một hệ thống Quản lý nội bộ để điều hành hoạt động của cả công ty

Việt Mỹ đã áp dụng phần mềm Quản lý nội bộ Vtranet của Vinno từ 2016. Với nhu cầu mở rộng, mong muốn xây dựng một kênh thông tin trao đổi của nội bộ, tháng 2/2017 ban công nghệ Việt Mỹ cùng đội dự án Vinno đã phân tích nâng nấp giao diện trang chủ cho phần mềm Quản lý nội bộ, tạo ra 1 kênh nội bộ vừa đầy đủ thông tin và vẫn đảm bảo năng động. Dự kiến đầu tháng 3 việc nâng cấp sẽ hoàn thiện đi vào hoạt động chính thức.

Thông tin khác

Tư vấn qua chat

Chat ngay với chúng tôi