Triển khai phần mềm Vtranet vào quản lý nội bộ cho DK Pharma | Phần mềm quản lý doanh nghiệp thông minh

Triển khai phần mềm Vtranet vào quản lý nội bộ cho DK Pharma

28/09/17 Lượt xem: 60

Ngày 1/9/2017, Công ty Cổ phần Dược Khoa chính thức sử dụng phần mềm Vtranet vào quản lý công việc nội bộ cũng như các công việc triển khai dự án.

Với đặc thù là các dự án thường có cấu trúc và trình tự thống nhất (nghiên cứu, phát triển sản phẩm, sản xuất sản phẩm), phần mềm đưa vào hoạt động cần đáp ứng yêu cầu của Khối quản lý chất lượng. Các quy trình triển khai dự án cần được khai báo theo mẫu quy định trước để khi thực hiện, người quản trị/phụ trách dự án chỉ phải sao chép (thao tác với 1 Click) nhưng các thông tin sẽ đảm bảo kế thừa đầy đủ và các công việc sẽ được tạo ra theo đúng quy trình đảm bảo chất lượng.

Công ty là Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội, Trường Đại học đầu ngành với vai trò đào tạo nhân lực Dược trong ngành Dược Việt Nam, với những công trình nghiên cứu khoa học vô giá của những Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ đầu tiên tiếp cận với những kiến thức tiên tiến từ WHO, châu Âu, châu Mỹ,… mong muốn biến những thành quả nghiên cứu khoa học và những kiến thức quý báu đó thành những sản phẩm, hình mẫu trong ngành Dược phục vụ chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

No votes yet

Thông tin khác