Triển khai phần mềm quản lý dự án xây dựng - Công ty Nguyễn Hoàng | 3011

Bạn đang ở đây

Triển khai phần mềm quản lý dự án xây dựng - Công ty Nguyễn Hoàng

21/12/21 Lượt xem: 13

Công ty Nguyễn Hoàng đang từng bước trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực xây dựng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Với mục tiêu như vậy, Ban lãnh đạo đã quyết định tìm đối tác cung cấp giải pháp phần mềm Quản lý dự án xây dựng theo mô hình và tổ chức của công ty. Yêu cầu đặt là là đối tác phải có kinh nghiệm và giải pháp phải linh hoạt, dễ dàng mở rộng cũng như triển khai để cho phép Thành viên quản lý dự án tại công trường có thể nắm bắt các thông số về dự án cũng như nhanh chóng báo cáo tiến độ, phối hợp cung cấp thông tin cho các phòng ban tại Văn phòng, Ban lãnh đạo.

Với kinh nghiệm đã xây dựng phần mềm Quản lý dự án xây dựng cho nhiều doanh nghiệp từ 2011, bản Demo của công ty VINNO và giải pháp đưa ra nhằm giải quyết các vấn đề vướng mắc đã nhanh chóng thuyết phục được Ban lãnh đạo công ty Nguyễn Hoàng.

Các phân hệ chức năng chính của phần mềm:

  • Liên hệ: chủ đầu tư, nhà cung cấp, thầu phụ
  • Dự án
  • Kế hoạch gói thầu: Báo giá và phê duyệt
  • Hợp đồng thầu phụ
  • Vật tư: đề xuất, nhập, xuất
  • Nghiệm thu
  • Thanh toán
  • Tài liệu / Công văn
  • Danh mục Vật tư

Dự kiến sau 3 tháng, phần mềm sẽ đi vào hoạt động chính thức và số hóa nghiệp vụ cốt lõi của Nguyễn Hoàng.

Thông tin khác

Bình luận