Triển khai hệ thống website về Hoạt động thể thao cho Hội Học sinh & Sinh viên Việt Nam | 3608

Bạn đang ở đây

Triển khai hệ thống website về Hoạt động thể thao cho Hội Học sinh & Sinh viên Việt Nam

13/09/22 Lượt xem: 8

Công ty phần mềm VINNO phối hợp với Hội Thể thao Học sinh Việt Nam xây dựng website thông tin về các Sự kiện thể thao dành cho Học sinh và Sinh viên trên toàn quốc.

Website là kênh thông tin chính thức về các Sự kiện thể thao của Hội và cũng là đầu mối kết nối Đăng ký thông tin, tra cứu kết quả thi đấu của các Giải nằm trong hoạt động của Hội Thể thao học sinh Việt Nam.

Giải pháp cung cấp bao gồm:

  • Website đáp ứng tiêu chuẩn hiển thị tốt trên nhiều thiết bị di động, công cụ quản trị hiện tại, dễ sử dụng và linh hoạt, có khả năng mở rộng để tích hợp với các giải pháp khác.
  • Phần mềm Đăng ký thi đấu trực tuyến và nhập kết quả thi đấu: cho phép cấu hình theo các điều lệ đăng ký của từng Sự kiện/Bộ môn/ Nội dung thi đấu dễ dàng để kiểm tra thông tin đăng ký của các Vận động viên.

Đây cũng là công cụ bước đầu của việc Chuyển đổi số các Hoạt động thể thao, xây dựng nền tảng cho dữ liệu về Vận động viên, thành tích thi đấu.

Average: 1 (1 vote)

Thông tin khác

Bình luận