Sổ tay "Hiện đại hóa nền hành chính Việt Nam thông qua chuyển đổi số - Chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hoà Pháp" | 5103

Bạn đang ở đây

Sổ tay "Hiện đại hóa nền hành chính Việt Nam thông qua chuyển đổi số - Chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hoà Pháp"

21/05/24 Lượt xem: 9

Trong những năm gần đây, Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đã nhận thức được xu thế tất yếu của công cuộc chuyển đổi số và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, cần được thực hiện thật hiệu quả và mạnh mẽ. Thực tế chỉ ra rằng, chuyển đổi số giúp giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời cải thiện năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, nó còn hỗ trợ các chính quyền các cấp tăng cường năng lực quản lý và điều hành. Hiện nay, nhiều bộ, ngành, địa phương trên cả nước đang tích cực triển khai chuyển đổi số trong các hoạt động quản lý, điều hành. Có thể kể đến như việc số hóa hồ sơ, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, và xây dựng hệ thống quản lý dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.

Theo Công văn số 510/KSTT-VP do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 28/12/2023, Văn phòng Chính phủ và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã phối hợp xây dựng cuốn sổ tay "Hiện đại hóa nền hành chính Việt Nam thông qua chuyển đổi số - Chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp" trong khuôn khổ sáng kiến hợp tác "Hiện đại hóa hành chính gắn kết với chuyển đổi số giai đoạn 2022-2024". 

Sổ tay "Hiện đại hóa nền hành chính Việt Nam thông qua chuyển đổi số - Chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hoà Pháp"

Sổ tay “Hiện đại hóa Nền hành chính Việt Nam thông qua Chuyển đổi số - Chia sẻ Kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp" là một tài liệu tham khảo quan trọng, hữu ích và thiết thực đối với tình hình phát triển hiện nay của Việt Nam. Cuốn Sổ tay này thể hiện thiện chí chân thành của nước Pháp trong việc chia sẻ kinh nghiệm nhằm giúp Việt Nam triển khai chuyển đổi số trong nền hành chính một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, nó còn cung cấp cái nhìn toàn diện về quá trình chuyển đổi số của Pháp trong lĩnh vực hành chính công và những thành quả đạt được. Bên cạnh việc cung cấp nguồn thông tin phong phú cho những người đang làm việc về cải cách và hiện đại hóa thủ tục hành chính trung ương và địa phương, những thực tiễn quản trị thành công này còn đóng vai trò là nguồn cảm hứng để cải cách và hiện đại hóa nền hành chính công ở Việt Nam.

Vinno trân trọng gửi đến các cơ quan, đơn vị cuốn Sổ tay nêu trên phục vụ công tác nghiên cứu, tham khảo, triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính gắn kết với chuyển đổi số.

Thông tin khác

Bình luận