Qúy I - 2017: Peacetour đổi mới điều hành với Vtranet Travel | Phần mềm quản lý doanh nghiệp thông minh

Qúy I - 2017: Peacetour đổi mới điều hành với Vtranet Travel

07/02/17 Lượt xem: 16

Với đặc thù là 01 đơn vị đầu nghành trong TP Hồ Chí Minh & khai thác thị trường khách nội địa cho 03 mảng sản phẩm chính: Tour trong nước / Tour nước ngoài / Dịch vụ du lịch. 

Qúa trình hoạt động trong nhiều năm cùng với xu hướng phát triển mạnh mẽ của nghành du lịch cũng như công ty, ban lãnh đạo Du lịch Hòa Bình Việt Nam (Peacetour) quyết định ứng dụng giải pháp " Phần mềm điều hành tour - Vtranet Travel " vào hoạt động bắt đầu triển khai và hoàn tất vào đầu quý I - 2017.

Với kinh nghiệm cũng nhưng thế mạnh của hệ thống, 02 bên quyết tâm triển khai hoàn tất công việc và đưa vào vận hành hệ thống trong tháng quý 1 năm 2017. 

Thông tin khác

Tư vấn qua chat

Chat ngay với chúng tôi