5P phát triển bền vững trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp | 2625

Bạn đang ở đây

5P phát triển bền vững trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

30/07/20 Lượt xem: 145

"Các thương hiệu toàn cầu đang gắn chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp với Mục tiêu thiên niên kỷ SDG 2030 - với 5P không còn của Marketing - mà là 5P phát triển bền vững"

5P PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (Substainable Development) VỚI DOANH NGHIỆP SMEs triển khai như thế nào?

People - đầu tư cho sự phát triển vì Con người, Nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ở đây NNLCLC không phải là 1 dạng sản phẩm đầu tư rồi tìm mọi cách tận thu. Vì con người nghĩa là doanh nghiệp cần thực sự nhận thức được trách nhiệm đào tạo; huấn luyện; chỉ dẫn những người lao động trong tổ chức; giúp họ học hỏi, trưởng thành và sống văn minh; tôn trọng các giá trị nhân văn, nhân bản.

Planet - phát triển hài hoà với môi trường sống; chung sức bảo vệ hành tinh; gìn giữ các giá trị văn hoá, gìn giữ các nguồn tài nguyên không có khả năng tái sinh cho các thế hệ tiếp nối. Chỉ tập trung cho tăng trưởng doanh thu, mà bất chấp tất cả, phá vỡ sinh quyển, sinh thái... thì thế hệ con cháu còn lại gì?

Partnership: đối tác và các bên liên quan (bao gồm cả nhân viên) đều không phải chỉ là câu chuyện thắng - thua hay thắng-thắng; mà là sự chung tay bình đẳng để cùng nhau phát triển theo hướng bền vững.

Prosperity: Sự thịnh vượng chung. Dân giàu thì nước phải mạnh; chứ không chỉ lo riêng mình hưởng lợi còn chà đạp lên các nhóm liên quan khác. Ông chủ đạt đến sự thịnh vượng, thì nhân viên cũng phải có con đường sáng. Mô tả công việc + quy chế thưởng phạt minh bạch, có khả năng đo lường là một trong những việc mà doanh nghiệp nào cũng làm được.

Peace: hoà bình không phải chỉ là "không có chiến tranh". Mà đơn giản là các em bé gái ra đường bố mẹ không nơm nớp lo sợ bị xâm hại; mọi người sống hiền hoà và yêu thương, không phải lo lắng đến sự đâm chém, cướp giật, chém giết... Nếu tiêu chuẩn 1 People (vì con người và nguồn nhân lực chất lượng cao) được tất cả các doanh nghiệp thực thi; những câu chuyện buồn trong xã hội, sẽ bớt đi phần nào.

Với các doanh nghiệp Việt Nam đã vượt qua 10 năm tuổi; hãy nghĩ đến chiến lược 2030 từ hôm nay. Các nhà lãnh đạo cần và nên đặt mục tiêu phát triển con người; hệ sinh thái; bảo vệ hành tinh; vì một xã hội thịnh vượng chung vào song hành với hành trình tăng trưởng của mình.

Chia sẻ từ Đặng Thanh Vân - Quản trị & Khởi nghiệp

No votes yet

Thông tin khác

Bình luận