Tembo-Pay.com

Bạn đang ở đây

Tembo-Pay.com

Lĩnh vực: 
Công nghệ - Phần mềm
Địa điểm triển khai: 
Hà Nội
Mô tả: 

Tembo-Pay.com là phần mềm nhân sự tính lương online cho doanh nghiệp nhỏ, một sản phẩm của công ty phần mềm Cadena Hà Lan với hơn 15 năm kinh nghiệm làm về Hệ thống thông tin nguồn lực (HRIS) hàng đầu ở Đông Nam Á.

Các tính năng nổi bật của Tembo-Pay bao gồm: Hồ sơ nhân viên, Chấm công, Tính lương, Quản lý phép và Báo cáo chi phí.

Là đối tác: 
1