Đại học Thăng Long

Bạn đang ở đây

Đại học Thăng Long

Lĩnh vực: 
Trường học - Trung tâm đào tạo - Dạy nghề
Địa điểm triển khai: 
Hà Nội
Mô tả: 

"Đại học Thăng Long là một trung tâm giáo dục đa ngành, đa nghề, định hướng ứng dụng; với mô hình đào tạo - học tập cập nhật theo môi trường làm việc thực tế. Với niềm tâm huyết của những nhà thiết kế giáo dục, chúng tôi cam kết xây dựng một môi trường giáo dục tốt nhất, cập nhật nhất dành cho sinh viên."

Với mong muốn sinh viên được tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, tạo điều kiện nhanh chóng thích nghi khi làm việc, Đại học Thăng Long đã quyết định triển khai phần mềm "Điều hành Tour" của Công ty phần mềm VINNO ngay từ cuối tháng 7 năm 2021, khi dịch Covid còn đang khá căng thẳng ở Hà Nội. Giải pháp được triển khai nhanh chóng do đã từng được sử dụng trong mục đich đào tạo của trường Cao đẳng Du lịch Huế và Trường Cao đăng Du lịch Sài Gòn. Giải pháp này cũng được triển khai sử dụng trong rất nhiều công ty Du lịch lớn ở Việt Nam 

Với các cơ sở đào tạo, Công ty phần mềm VINNO luôn áp dụng các chính sách ưu đãi tốt nhất, nhằm góp phần cho quá trình Chuyển đổi số của Việt Nam có được nền tảng căn bản. 

Phân loại: 
Doanh nghiệp SME
Khách hàng tiêu biểu
Là đối tác: 
0