Công ty TNHH tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu (AHEAD)

Bạn đang ở đây

Công ty TNHH tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu (AHEAD)

Lĩnh vực: 
Khác
Tư vấn - Đào tạo - Chứng nhận ISO
Địa điểm triển khai: 
Đà Nẵng
Mô tả: 

Giới thiệu

Công ty AHEAD, nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam về dịch vụ tư vấn áp dụng các tiêu chuẩn quản lý quốc tế và dịch vụ tư vấn cải tiến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, là nơi tập trung các chuyên gia tư vấn nhiều kinh nghiệm của Việt Nam và cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức tư vấn JLB Australia. Công ty AHEAD đã tư vấn thành công cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt được công nhận quốc tế. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có quyết định số 2067/ TĐC-HCHQ ngày 16/7/2019 xác nhận Công ty TNHH Tư vấn Quản lý & Phát triển Doanh nghiệp Á Châu (AHEAD) đủ điều kiện tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 đối với các cơ quan hành chính Nhà nước (cấp lần 4).

AHEAD đã nhận quyết định số số 2386/TĐC- HCHQ, ngày 28/7/2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc đủ điều kiện đào tạo HTQLCL TCVN ISO 9001 cho cấp Chuyên gia tư vấn.

AHEAD là đơn vị đã tiến hành tư vấn cho hơn 2000 doanh nghiệp trên toàn quốc và đảm bảo sau khi tư vấn sẽ được đánh giá chứng nhận thành công bởi các tổ chức chứng nhận uy tín như BVC, TUV, BSI, Control Union...

AHEAD cũng là tổ chức đào tạo được tổ chức quốc tế công nhận năng lực chuyên gia của Úc và Mỹ (RABQSA) chứng nhận (nay là tổ chức Exemplar Global), Tổ chức công nhận JAS – ANZ.

Dự án

Với mong muốn cung cấp Hệ thống phần mềm quản lý Tài liệu ISO giúp cho các khách hàng đã chứng nhận ISO hoạt động và khai thác hiệu quả của việc chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ISO, AHEAD đã hợp tác với VINNO để cung cấp giải pháp "Phần mềm Quản lý Ban hành Tài liệu ISO - eISO". Với giải pháp này, các khách hàng của AHEAD sẽ dễ dang quản lý hệ thống tài liệu, thực hiện các kế hoạch đánh giá / xem xét ISO định kỳ một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Đặc biệt, trong giai đoạn sắp tới, theo quy định, các cơ quan nhà nước sẽ cần xây dựng chuẩn hóa theo ISO và hoạt động theo đúng quy trình chuẩn hóa ISO.

VINNO cũng cấp xây dựng wesite ISO điện tử cho AHEAD. Hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác đồng triển khai giải pháp eISO cho các khách hàng của AHEAD.

Phân loại: 
Doanh nghiệp SME
Là đối tác: 
1