Cadena Vietnam

Bạn đang ở đây

Cadena Vietnam

Lĩnh vực: 
Công nghệ - Phần mềm
Địa điểm triển khai: 
Hà Nội
Mô tả: 

Công ty phần mềm Cadena Hà Lan là một trong những nhà cung cấp Hệ thống thông tin nguồn lực (HRIS) hàng đầu ở Đông Nam Á với gần 15 năm kinh nghiệm. Sản phẩm của công ty đã được triển khai cho hơn 250 công ty đa quốc gia lớn toàn cầu.

Cadena có trụ sở tại Singapore, trung tâm dịch vụ tại Việt Nam và các chi nhánh nhỏ tại Malaysia và Indonesia.   

Là đối tác: 
1