BrainMark Business Consulting

Bạn đang ở đây

BrainMark Business Consulting

Lĩnh vực: 
Khác
Mô tả: 

BrainMark Business Consulting là thành viên của BrainGroup, chuyên tư vấn doanh nghiệp, đào tạo doanh nghiệp trong lĩnh vực phát triển Hệ thống quản lý, BSC-KPI, Nhân sự, Kinh doanh, Marketing, Thương hiệu… với sứ mạng cung cấp các giải pháp tạo ra sức sống mới cho thương hiệu, công ty đã triển khai các chương trình tư vấn và đào tạo được khách hàng ngày càng tín nhiệm.

Những khách hàng tiêu biểu đã sử dụng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp và đào tạo doanh nghiệp của BrainMark có thể kể đến: Tập đoàn FPT, Phú Mỹ Hưng, Acecook, Vinasoy, Tập đoàn Đồng Tâm, Tập đoàn Long Thành, Tổng công ty Fico, Unilever, Bột giặt LIX, Sài Gòn CoopMart British Council, Đài truyền hình HTV,...  

Sứ mệnh của công ty là trở thành tổ chức tạo sức mạnh tăng trưởng hiệu quả nhất được cộng đồng chủ tịch doanh nghiệp ghi nhận. 

Hiện BrainMark tập trung cung cấp các dịch vụ chuyên sâu gồm: 

1. Dịch vụ tư vấn 

  • Tư vấn hệ thống quản lý: Mô hình tăng trưởng BOS, tái cấu trúc doanh nghiệp, xây dựng hệ thống BSC - KPI, xây dựng hệ thống lương 3P,...
  • Tư vấn phát triển kinh doanh:  Trade Marketing, Chiến lược Marketing, Kế hoạch Kinh doanh – AOP, Thiết kế Thương hiệu

2. Dịch vụ đào tạo

  • Đào tạo Marketing và Thương hiệu
  • Đào tạo Bán hàng và Chăm sóc khách hàng
  • Đào tạo Phát triển Nguồn nhân lực 
Phân loại: 
Tập đoàn - tổng công ty
Là đối tác: 
1