Conversion rate - CR (Tỷ lệ chuyển đổi)

Bạn đang ở đây

Conversion rate - CR (Tỷ lệ chuyển đổi)

Là tỉ lệ khách hàng truy cập website và có hành động trên website như mua hàng, đăng ký thành viên, đăng ký nhận email… Những hành động này như là những mục tiêu hướng tới của người quản trị web, nhà marketing hay biên tập viên nội dung.