Content (Nội dung)

Bạn đang ở đây

Content (Nội dung)

Nội dung của một website đề cập đến tất cả các văn bản, hình ảnh, âm thanh ...tạo nên website, nhưng không phải là các yếu tố được trình bày như background hoặc link điều hướng.