CMS (Content management system)

Bạn đang ở đây

CMS (Content management system)

Hệ thống quản trị nội dung (CMS) cung cấp một cách thức cho người dùng chỉnh sửa nội dung của website từ bên trong trình duyệt dựa trên giao diện, mà không yêu cầu bất kỳ kỹ năng HTMLnào. Đây là một tính năng thường được xây dựng trong website bởi các developer, cho phép chủ sở hữu website có thể thêm, xóa hoặc thay đổi nội dung của mình.