Breadcrumb (Đường link phân cấp)

Bạn đang ở đây

Breadcrumb (Đường link phân cấp)

Trong thiết kế web, thuật ngữ này đề cập đến yếu tố điều hướng trang web, là tập hợp các đường link phân cấp giúp người dùng có thể biết được mình đang ở trang nào và từ đó có thể di chuyển thuận lợi từ trang này trang khác trong 1 website. Ví dụ: Theo đường dẫn từ trang chủ đến vào các trang khác: Trang chủ> Dịch vụ> Thiết kế Web > Cài đặt Trang. Nếu một website có cấu trúc phức tạp mà lại không có Breadcrumb thì người dùng dễ lâm vào tình trạng không biết mình đang ở đâu trên trang. Lợi ích của Breadcrumb - Giúp người dùng biết được vị trí và di chuyển tốt giữa các trang web - Giúp Google đánh giá chính xác PR, PA và keyword relation của một trang web.