Backlink (Liên kết trỏ về )

Bạn đang ở đây

Backlink (Liên kết trỏ về )

Backlink, còn được biết đến với các thuật ngữ khác như incoming link, inbound link, inlink, và inward link, là những liên kết từ website khác hướng tới website hoặc trang web (web page) hiện tại. Trong thuật ngữ link cơ bản, backlink là mọi link được nhận từ các nút web như trang web (web page), thư mục (directory), website hoặc tên miền ở mức cao nhất (top level domain) từ những nút web khác nhau Backlink có ý nghĩa quan trọng (trước khi có sự xuất hiện của công cụ tìm kiếm) như là biện pháp chính để điều hướng web, giờ đây thì nó rất có ý nghĩa trong SEO. Số lượng backlink là một trong những yếu tố phổ biến và quan trọng đối với một website hoặc trang web.